Home  /  Uncategorized   »   Ligna 21 няма да се състои присъствено

Ligna 21 няма да се състои присъствено

Дигитално от 27 до 29 септември тази година

Предвиденият за тази година между 27 септември и 1 октомври панаир Ligna няма да се състои. Поради все още високия риск от заразяване в хода на Covid-19 пандемията и проточващия се период за поставяне на имунизации, ръководството на панаира взе решение Ligna да бъде отложен за следващата година за периода 15 до 19 май. Към пречките се добавят рестрикциите за пътуванията и сложният режим, действащ на места, който няма да позволи необходимия поток от посетители.

Организаторите определят несигурността, предизвикана от пандемията, все още за доста висока и в тясно сътрудничество с представителите на бранша за дърводобив, дървопреработване и машиностроене стигнаха до решението за отлагане на панаира за следващата година. За да може да се запази Ligna като платформата за иновации, обмяна на информация и постижения, както и за запазване на комуникацията в бранша, се предлага дигитална мрежова платформа, която ще се организира в края на септември 2021 г.
Освен това за началото на лято 2022 се планира конференцията Ligna.Conference. Хановерският панаир ще предостави натрупания положителен опит от най-новия дигитален вариант за провеждане на подобни мероприятия.
През последните месеци организаторите натрупаха много ноу-хау в дигиталния формат и доказаха, че могат да организират големи мероприятия с новите методи за комуникация. Браншът за дърводобив и дървопреработване има нужда от дискусии по актуалните теми и представяне на иновации. Поради тази причина през есента се организира дигиталният вариант на панаира от 27 до 29 септември. Това се прави и с цел запазване на комуникацията на бранша, връзките и информираността до май 2022, когато Ligna отново ще бъде място за реална среща на фирми, специалисти, посетители и изложители.
Digitalevent LIGNA.Innovation Network през септември
Дигиталният формат се базира на три основни насоки – експозиция, конференции и работа в мрежа.
В експозицията посетителите ще имат директен достъп до широко продуктово представяне на изложителите. През приложения, видеоклипове или видеоразговори ще се получават конкретни предложения и решения за оптимизация на процесите и ще се извършва директният контакт с изложителите.
Виртуалните конференции стартират програмата си на 27 септември и са ориентирани към основните теми на LIGNA като например трансформацията на дървообработващата промишленост по пътя на дигитализацията и работата в мрежа. Друг актуален аспект ще засегне подготовката на суровините. Нова е темата „Технологични процеси на биоикономиката“, която ще представи икономически и технически иновации в резултат на новите възможности за обработка на дървесината като важен възобновяем ресурс.
Работата в мрежа позволява на всички участници в дигиталния панаир LIGNA директно да разговарят с изложители, докладчици или посетители. Поддържа се персонална страница, където се показват фирмите, лекторите и участниците, имащи отношение към съответния посетител. Искането за директен контакт може да се стартира с един клик и след това да се осъществи чат или видеоразговор.

През тази година все още дигитално.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори