Home  /  Uncategorized   »   Roto с растеж и през 2020 г.

Roto с растеж и през 2020 г.

Като цяло групата се радва на положително развитие, очакванията дори са надминати, споделят от Roto. Още от началото на коронакризата през 2020 г. системният доставчик успя да увеличи оборота и печалбата си от всички пазари. През първото тримесечие на 2021 г. темпото на развитие продължи да расте. На базата на тези данни се очаква и тази година да бъде приключена успешно от групата. Независимо от условията за ръководството на Roto Frank Holding AG продължава да е важна стратегията за поставяне на ползите за клиентите на първо място.

Въпреки това съществуват няколко конкретни рискови фактора. Наред с невъзможните за определяне последици от коронапандемията се добавят и големите проблеми със суровините, транспорта и логистиката.

За 2020 г. групата обяви консолидиран оборот от 685,7 млн. евро. Това отговаря на увеличение от 3%. Успехът се дължи на големите усилия независимо от фазата на пандемията да се извършват доставките. Впечатляващо е, че направлението „Технологии за врати и прозорци“ заради пандемията и рухналия пазар преживя сътресение, но благодарение на големите усилия все пак успя да достигне нивата от предходната година. Същото се отнася до направлението „Покривни системи и технологии“. Roto Professional Service (RPS), специалист по сервизно обслужване и цялостно последващо поддържане на прозорци и врати, като най-млад отдел постигна двуцифрен растеж. Всичко, което групата си постави за цел, е реализирано. Според специалистите от Roto пандемията е предизвикала „пандемичен бум“ на частните инвестиции в собствения дом, тъй като класическото потребление се е насочило към личното. 

Развитието през първото тримесечие на тази година продължава добре за трите направления на групата. Постоянната проверка и изпълнение желанията на клиентите остават на първо място в списъка със задачи. Като по-далечна цел е поставена задачата за разширяване на целевите групи. 

Загриженост предизвикват световните проблеми с недостига на суровини и затруднената логистика с недостатъчен транспортен капацитет. Оттук и за Roto се очертава генералната тенденция към повишаване на цените.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори