Home  /  За архитектиПродукти   »   Добрият климат може да се проектира

Добрият климат може да се проектира

Gealan-Caire® smart и Gealan-Caire® flex

Чистият въздух вкъщи е предпоставка не само за комфорт, но е и основа за здравословен начин на живот. За да се осигури обаче, вентилацията трябва внимателно да се проектира. Дигитален инструмент в подкрепа по важната тема за вентилацията се предлага от системния доставчик Gealan.

Поради постоянно подобряващата се изолация на сградите и различните навици на обитателите класическият начин за проветряване вече не върши работа. Подходящи за случая продукти се предлагат от различни доставчици, сред които е и Gealan. При тези решения помещенията получават свеж въздух през цялото денонощие, без да е необходимо да се отварят прозорците. Освен с подходящите продукти Gealan помага и при проектиране на правилната вентилация.

Определяне на нуждите, съставяне на концепция, дигитално планиране

От каква вентилация се нуждаят помещенията? Отговор на този въпрос дава дигиталният инструмент на Gealan. Приложението „Концепция за вентилация“ изяснява въпросите в кои помещения каква вентилация трябва да се използва и каква система за вентилация да се добави към прозорците. Всичко това се случва само с няколко клика на мишката.

След определяне на вентилацията с детайлите по дограмата може да се продължи с помощта на софтуера за проектиране на Gealan. Там се задават желаните профили за прозорците, стъклопакетите, уширения или други допълнения към конкретната дограма. Като следваща стъпка се задава и специалният профил, който поема системата за вентилация Gealan-Caire® smart. В рамките на конфигурацията през цялото време на работа се разполага със стойностите на коефициента за топлопреминаване и схема на изотермите. Така може да се постигне точно желаната комбинация от качества на дограмата. Данните за системите за вентилация са на разположение и за BIM платформата.

Безплатното приложение е в помощ на архитекти и проектанти и има особено реалистични графични изображения на прозорците и вратите. Възможностите за проектиране на дограмата са доста богати, а техническата реализация е под постоянен контрол.

Комфортно и правилно проветряване

Модерните системи за вентилация на Gealan осигуряват свеж въздух, без да е необходимо да се отварят прозорците.

Активни системи за вентилация като Gealan-Caire®Smart осигуряват с вентилаторите си постоянен приток на чист въздух. Когато сензорите отчетат отклонение от идеалните стойности за температура и влажност, активната система реагира сама на актуалната ситуация и регулира въздушния поток. В допълнение – системата за вентилация Gealan-Caire® smart е изключително енергийно ефективна, защото е разработена на базата на рекуперативно използване на топлината.

Пасивната система Gealan-Caire® flex от своя страна е базирана на принципа за изравняване на налягането между външния и вътрешния въздух. Механизмът е компактен и се монтира ненатрапчиво в прозореца. Gealan-Caire® flex осигурява постоянно проветряване, предпазва от образуване на мухъл и освобождава обитателите от постоянния ангажимент към проветряването на помещенията. Дори при отсъствие от дома въздухът се подменя постоянно и не застоява.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори