Home  /  Обекти   »   Обектово решение от Warema

Обектово решение от Warema

Слънцезащита за сурови условия във височина

Grand Tower на Еуропа-Але във Франкфурт с височината си от 180 метра засега е най-високата жилищна сграда в Германия. Към прозорците с етажна височина е добавена външна слънцезащита от Warema, която може да издържи на силата на вятъра на голяма височина.

Независимо от високите прозорци всички условия на строителната физика са изпълнени и е намерено решение за адекватна външна слънцезащита. Това е нова стъпка напред, тъй като досега не е използвана външна слънцезащита на такава екстремна височина.

Специална поръчка за високо ветрово натоварване

Слънцезащитата е проектирана в сътрудничество между архитекта, производителя на дограмата и Warema. Разработена е обектова слънцезащита, специална изработка за интегриране във фасадата. Спазени са условията за поемане на натоварванията от вятър от 24 метра на секунда при запазване на максимално свободна гледка навън и осигуряване на добра слънцезащита. Разработена е тента с познатата от Warema easyZIP технология за водене на щората. Използван е черният текстил Soltis 86.

Подходящата концепция за управление

Съставена е експертна оценка за натоварването от вятър, посоката му и са определени параметрите на управлението при отчитане на височината на сградата. На тази база Warema разработва концепцията за управление. Така е изпълнено желанието за защита на сградата от слънчевата топлина в комбинация със защита на слънцезащитата от силен вятър, който действа при високи сгради върху тентите.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори