Home  /  За архитектиЗа инвеститориНовини и тенденции   »   Planibel Easy за по-малък риск от пренасяне на вируси

Planibel Easy за по-малък риск от пренасяне на вируси

Помага и срещу Covid-19

Planibel Easy е актуалният продукт на AGC Glass Europе  по темата Covid-19. Настоящи порусвания показват, че фотокаталитично действащите покрития ограничава контаминацията чрез Covid-19. Това прави Planibel Easy подходящ избор за силно натоварени  прозорци, врати, преградни стени и други често докосвани повърхности в обществените сгради.

Респираторни капки и аерозоли, които са заразени с вирусните частици SARS-CoV-2 представляват опасност за индиректно разпространяване на Covid-19. Рискът от инфекция намалява във времето в зависимост от вида на материала и температурата.

В оповестеното от Coatings Journal  проучване: „Survival of SARS-CoV-2 on non-porous materials in experimental setting representative of fomites“ със съдействието на AGS  са изследвани различни материали, като се включва широка палитра – от метали до флоатно стъкло, акрилно стъкло като например Plexiglas®, Perspex® или стъклото с покритие Planibel Easy. Резултатите показват времето, в което числото на инфекциозните вирусни частици TCID50 (2) започват да намаляват.

При пълна дневна светлина (фотокаталитичен ефект) вирусните частици SARS-CoV-2 остават активни за кратко. Изследването е направено в експериментална среда, която имитира реални условия. Опитите са проведени от проф. Милкинс от Университета в Намур, Белгия и са потвърдени от проф. Лусет от Университета в Париж, д-р Висо от Университетската клиника в Париж и д-р Жиром Гет от Националния институт за здраве и медицински изследвания във френската столица.

За тестовете са използвани истински човешки вирусни частици в същата концентрация каквато се наблюдава в среда с инфектирани пациенти.

Времето за деактивирането на 90% от вирусните SARS-CoV-2 частици при Planibel Easy, изложено на дневна светлина е с 37,5% по-кратко отколкото при флоатно или акрилно стъкло. Това означава, че използването на Planibel Easy намалява опасността от пренасянето на вируси при допир на повърхността.

Planibel Easy може да се комбинира в двойни стъклопакети с други продукти на AGS  като например със стъкло Low-E. Planibel Easy е устойчиво на корозия и въздействие на химикали и може да се закалява, ламинира, огъва и обработва. Възможно е да се използва и в тройни стъклопакети. Докато стъклото е изложено на дневна светлина (UV лъчи) то предлага различни възможности за приложение, така че да се намали опасността от пренасяне на вируси.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори