Home  /  СигурностСигурност   »   Smart Guard пази всички прозорци

Smart Guard пази всички прозорци

Нови пазарни ниши в областта на противовзломната защита

Rehau доразработи елемента за превантивна противовзломна защита Smart Guard, както варианта за допълнителен монтаж „Ontop“, така и решението за интегриране в рамката на крилото „Inline“.

При „Ontop“ и „Inline“ става въпрос за допълнения към съществуващото функционално портфолио на Smart Guard. Ползите се състоят в това, че и двата нови варианта са гъвкави за монтаж. Smart Guard Ontop може да се приложи към почти всички актуални профилни системи. Монтажът е особено елементарен и бърз. Съответният модул просто трябва да се залепи върху рамката на крилото или касата. Модулите са защитени от саботаж и практически не могат да се манипулират.

Smart Guard Inline се комбинира с много профилни системи на Rehau, както и решенията на Rehau за плъзгане. Модулът се интегрира скрито в крилото, като така изпълнява желанията за висококачествен дизайн на прозорците, без смущаващи елементи.

Smart Guard става SmartHome централа

Втората новост превръща Smart Guard в SmartHome централа. Новата Rehau Gateway и Rehau App образуват цялостна система. През новото приложение системата се управлява лесно. Интегрираният контрол на заключване на прозорците дава информация дали крилото е отворено, затворено или открехнато по долна ос. Потребителите могат да направят връзка със SmartHome системата и да получат информация за статуса на всички прозорци през приложението на Rehau. Монтажът и пускането в експлоатация става лесно и предоставя възможност на производителите на дограма за разширяване на пазарната активност.

Допълнения към дейността на дограмаджията Smart Guard предлага възможност на дограмаджиите да разширят спектъра от услуги и допълнения за диференциране сред конкуренцията. Smart Guard, както и някои други продукти на Rehau се ориентират към глобалните потребности на пазара. Те са отговор на нуждите на хората и техния стил на живот. Същевременно са решения, отговарящи на бъдещата икономика. Предприятието вижда в Smart Guard правилния модел на бъдещо развитие.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори