Home  /  За архитектиКомфорт   »   Новите норми EN 17210

Новите норми EN 17210

Безпрепятствен достъп

През тази година се очаква приемането на новата норма EN 17210 „Безпрепятствено използване на застроената среда – функционални изисквания“. Тази европейска норма съдържа повече от 300 страници с богат снимков материал. Цел на продължителната работа по нормите е предоставяне на възможно най-изчерпателна информация за потребителите. Поради тази причина всеки отделен раздел се предшества от общо обяснение относно съответните изисквания и препоръки.

Новата европейска норма съдържа следните части:

Част 1: „Достъпност на обществени сгради“ (2010-10)

Част 2: „Жилища“ (2011-09)

Част 3: „Обществени пространства и открити площи“.

Следва въпросът какво предписват нормите. Бъдещите норми EN 17210 съдържат в основни линии цели, формулировки и препоръки. Описаните функционални изисквания формулират качеството без конкретни задания на стойности.

Функционалните изисквания са разделени на две основни части:

  • Технически критерии за изпълнение и изисквания
  • Оценка на съответствията

Нормите EN 17210 не предписват вида и начините за постигане на поставените функционални цели, нито съдържат някакви описания. Ето защо документът не противоречи на национални технически норми за безпрепятствен достъп. Така например за праговете е съставена следната формулировка: „Ако прагът не може да бъде избегнат, той трябва да бъде нисък и скосен“, следователно без назоваване на конкретно числово изражение по отношение на максималната височина. Тук ще са в сила валидни правила, посочени в действащи на национално ниво показатели.

Какво следва?

Преходният период за преразглеждане и адаптиране на националните норми към европейските е определен на три години. В този период трябва да стане преработката на документите в съответствие с европейските. Това включва и формулировки, за които досега не е имало национални изисквания. Тук могат да се зададат и конкретни числени стойности към техническите изисквания.

През тази година влизат в действие европейски норми, определящи условията за безпрепятствен достъп на застроените пространства. Преходният период за синхронизиране на националните норми към европейските е три години.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори