Home  /  Търговци   »   Рекапитулацията на Schüco за 2020 г.

Рекапитулацията на Schüco за 2020 г.

Стабилни въпреки глобалните проблеми на пазара

Глобалният растеж през 2020 г. се оформи под влиянието на Corona пандемията и свързаните с нея хигиенни мерки и ограничения. Въпреки това строителната икономика се разви, макар и в определени граници. На страницата си в интернет групата Schüco официално представя числата за 2020 година – реализиран е оборот от 1695 млрд. евро, което е съвсем малко под стойността от предходната година (1750 млрд. евро).

За групата Schüco през 2020 г. са работили общо 5650 служители. 3840 са назначените в Германия. Обемът на инвестициите за 2020 г. е почти 54 млн. евро, което е с шест милиона повече от предишната година. От тях повече от 17 млн. евро са насочени към стартирания през 2016 г. сериозен строителен проект за разширение и обновление на централата на групата. Собственият капитал на Schüco в тази инвестиция възлиза на приблизително 70%.

Нови клонове

През август 2020 г. в Сеул, Южна Корея, е основано дъщерното дружество Schüco Korea Ltd. Чрез новото корейско представителство се цели популяризиране и разпространение на марката на местния пазар. С тази стъпка Schüco вече разполага с 47 седалища по цял свят и извършва дейност в повече от 80 държави по света.

Развитие по региони – метал

Положителното развитие на оборота при метала (алуминий и стомана) в Европа значително е повлияно от въздействието на Covid пандемията. Особено Lockdown мерките на държавите през март 2020 г. доведоха до временно затваряне или ограничаване на обектите, което причини спад в производството на дограми. С отрицателно влияние върху оборотите се оказват и удължените срокове на доставка и изпълнение.

Към силно засегнатите пазари са преди всичко Франция, Италия, Обединеното кралство и Полша. Положително е развитието на пазарите в Португалия, Исландия, Дания и Естония. Стоманата както и през 2019 г. се радва на повишено търсене и отново отчете увеличен оборот.

Чрез значително намаляване на разходите във всички европейски държави отрицателното въздействие върху резултатите в Европа като цяло е ограничено, така че в сферата на металните дограми и фасади групата постигна оборот от 1065 млн. евро.

Международни търговски региони

В Китай и Индия предприятието реализира по-малък обем в сравнение с планираното и постигнатото през предишната година. На другите азиатски пазари, особено в Югоизточна Азия, оборотът в сравнение с предходната година е увеличен. Положително се откроява пазарната поява в Корея.

Заради разликите във валутите на южноамериканските пазари оборотът се запазва на същите нива от предходната година. В Русия групата постига почти същия оборот, а в Турция резултатите дори са надминати. Независимо от пандемията от международните пазари Schüco реализира 260 млн. евро.

Развитие при PVC системите

Като цяло PVC системите се развиват положително, независимо от Corona кризата, и за тях годината е съвсем малко под очакваното развитие. Европейските пазари показват разнородно развитие. Двигатели на растеж са пазарите на Полша и Нидерландия. Като цяло този сегмент отбелязва 280 млн. евро оборот, като основният пазар Германия с оборот от 115 млн. евро лежи със 7% над обема от предишната година.

Дигитализация  

Стратегията за дигитализация на почти всички процеси и създаване на обща мрежа, включваща всички процеси от идеята и проектирането на една сграда до производството, монтажа, експлоатацията, сервизното обслужване и рециклирането, продължава развитието си. През 2020 г. изкристализира тенденцията генералните изпълнители и проектанти да внедряват дигиталните процеси в обща система (ключова дума Closed BIM), става все по-важно и безпогрешното интегриране на проектантските инструменти за прозорци, врати и фасади.

Същевременно и за производителите възниква все по-голяма нужда от оптимизация на работата чрез използване на дигитализацията. За тези приложения Schüco разполага с нужното портфолио и преработи точките на контакт, за да може да осъществи непрекъсната работа.

За своите клиенти Schüco проучва продуктови идеи и търговски модели с цел разработване на иновативни производствени методи за възможно най-гладки процеси – от подготовката за работа до монтаж при клиенти с различна големина.

Първият конкретен проект на разработка с KUKA AG, водещо предприятие за роботизирана техника, е представеният в предишния ни брой робот AF 500 за подаване на материала към машините за обработка и обратното му подреждане върху стелажите. Проектът става реалност през 2020 г. В ход е и следващ съвместен проект за приложение на автоматизирано решение за прозорци, врати и фасади.

Нови дигитални формати

По-рано Schüco постоянно представяше продуктите си и сервизните си иновации на водещите международни панаири за бранша. Обусловено от условията на Corona пандемията, през март 2020 г. отпадна панаирът Fensterbau Frontale в Нюрнберг, както и Light + Building във Франкфурт. Когато предприятието в края на април отказа участието си на панаира BAU 2021 в Мюнхен, имаше зад гърба си вече шест месеца работа по подготовката за представянето си. Ранният отказ освободи капацитет за проекти и теми, с които предприятието да достигне до партньорските предприятия по време на кризата и така активно да ги подпомогне. Това е и началото на онлайн платформата Schüco Innovation Now. Целта на инициативата е от началото на януари 2021 г. да се информират партньори и клиенти от цял свят, по всяко време на денонощието за тенденциите и важните теми, както и да се представя детайлна информация за новите системи на Schüco. Междувременно инициативата е приета много добре от различните целеви групи.

Продуктови разработки

През 2020 г. разработването на комплексни концепции и продукти за цялостната сградна обвивка продължава да е важен акцент от дейността на групата. Особено се набляга на сливането на дизайна с функцията. Разработени са решения за безпроблемно интегриране на плъзгащи се врати и прозорци във фасадните конструкции, които в момента за първи път се монтират в новата сграда на централата на Schüco. Заедно с визуалното сливане с фасадата е помислено и за скриването на компонентите на задвижването и управлението.

Фасадни системи

Урбанизацията и увеличаващото се население издигат градовете във височина. В този контекст интересни стават аспектите като бърз и прецизен монтаж и доставка на фасадни елементи. Освен това в зависимост от региона по височина на сградите нарастват и натоварванията върху тях и се стига до екстремни стойности например на вятъра или движението на конструкцията на сградата.

Ефективност, устойчивост и гъвкавост са други фактори, обуславящи съвременното строителство. Тези предизвикателства се посрещат от Schüco с новата динамична алуминиева фасадна платформа UDC (Unitized Dynamic Construction) – елементна фасада, с която могат да се изпълняват индивидуални обекти при висока свобода на конструиране. Плътните полета може да се изпълняват с голям брой различни материали като например ламарини, стъкла с печат или естествен камък. Иновациите се интегрират като обектови решения в платформата и правят възможни например озеленени фасади при сгради в градска среда.

Системи за прозорци

Шумът от околната среда е тема с нарастващо значение за общественото здраве, както Световната здравна организация заложи в директивите си. С увеличаване на транспорта нарасна и шумът в градовете. Увеличава се и населението, и съответно нуждата от жилища в градовете. Ето защо нарасна и интересът към звукоизолиращите възможности и звукоизолацията при проектирането на сгради. В същото време желанието за естествена вентилация остава. Появяват се нови конструкции прозорци като например Schüco AWS 90 AC.SI. Системният доставчик предлага комбинация от звукоизолация и естествена вентилация, която отговаря и на друго актуално изисквано условие – нулев праг.

Плъзгане

Пропити с много естествена светлина помещения с максимални стъклени площи и най-благоприятен енергиен баланс, както и противовзломна устойчивост – това са накратко желанията на инвеститорите през последните години. На тях Schüco отговаря с богата палитра плъзгания, които включват различни челни ширини на профилите. В зависимост от конструкцията рамките може да потъват равнинно в стената, пода и тавана. През 2020 г. Schüco извади на пазара платформата ASE 60/80.

Врати и системи за сигурност

Разширяването на платформата за врати в съответствие с европейските и световните изисквания продължава. Наред с надграждане на спектъра приложения за комерсиално използвани сгради, във фокуса на разработките стоят решенията за жилищния сектор.

В областта на системите за сигурност през 2020 г. предприятието информира бранша за противопожарните системи с 90-минутна устойчивост на пожар. Нови мащаби се поставят от системата с отворен фалц, който позволява гъвкавост на производството и монтажа. Защото това означава, че промените или допълнителните корекции в производството могат да бъдат приложени без големи усилия. Опростената конструкция на системата също така позволява ефективно и спестяващо време производство. Системата вече е получила няколко награди за аспекти на дизайна.

Слънцезащита

Слънцезащитата позволява по-малко разходи при охлаждане. По този начин има важен принос за спестяване на енергия в съвременните жилищни и търговски сгради и допринася за комфорта на потребителите. Особено за обществени сгради интегрирането на подходяща слънцезащита е трудна задача. Решенията на Schüco могат да бъдат интегрирани в сградната обвивка поотделно или като системно решение. Елегантно решение предлагат системата за външни текстилни щори Schüco AB ZDS (щори със ZIP) и системата за вътрешни ролетни щори Integralmaster за прозорци и фасадни системи.

Smart Building и вентилация

През 2020 г. Schüco, в партньорство с Renson, представи VentoFrame Asonic – вентилационна система, която при отворен прозорец съчетава естествения приток на чист въздух със звукоизолация. Системата може да бъде използвана за модернизация или да бъде напълно интегрирана в платформата за управление на Schüco за сградната обвивка Building Skin Control. През 2020 г. компанията пусна и друга автоматизирана хардуерна система – Schüco DriveTec. Монтиращото се видимо задвижване за алуминиеви прозорци на Schüco, благодарение на различните си варианти за монтаж, може да бъде добавено бързо и гъвкаво, без да се изисква затваряне на сградата за ремонт.

Мотивация в зелено

Амбициозните цели за намаляване на CO2 емисиите, които за своите бизнес дейности Schüco разработи заедно със Световния фонд за природата (WWF – World Wide Fund for Nature) в съответствие с Парижкото споразумение за опазване на климата, спомагат за ограничаване на глобалното затопляне с 1,5 градуса. През 2020 г. позицията беше потвърдена от Science Based Targets initiative (SBTi) (инициативата за научно обосновани цели), която помага на компаниите да преминат към нисковъглеродна икономика. Сътрудничеството с WWF актуално бе удължено в дългосрочен план.

През 2020 г. Schüco продължи с различни мерки за намаляване на консумацията на енергия и произтичащото от това намаляване на CO2 емисиите по цялата верига. Това включва Кодекса за поведение на доставчика, който задължава бизнес партньорите да се придържат към специфичните изисквания за устойчивост. Кодексът за поведение на доставчика (Supplier Code of Conduct) е разработен съвместно с WWF през 2019 г. и се основава на насоките на ОИСР, Dodd Frank Act и на регламента на ЕС относно конфликтните материали. В допълнение през 2020 г. Schüco проведе семинари за устойчивост с партньорите си, за да определят потенциала за намаляване на CO2 емисиите. В областта на PVC материалите се проведоха първите разговори за екологични варианти суровини.

Развитие на целевата система

Цялостното разбиране на Schüco за устойчивост надхвърля защитата на климата и околната среда и излиза извън областите на действие, които групата дефинира изчерпателно заедно с вътрешни и външни заинтересовани страни през 2016 г. и които продължава да развива оттогава. Schüco се конфронтира с тази задача ежедневно във всяка от определените шест стратегически области на действие: околна среда, продукти, развитие на бизнеса, веригата на доставки, служители и общество. През 2020 г. беше разработена целева система, която отчита изискванията на различни индекси за устойчивост. По този начин стратегията за устойчивост бе тематично допълнена през миналата година и всички възможности за действие в бъдеще са подкрепени от качествени и количествени показатели.

Предимства на Cradle to Cradle

През декември 2020 г. Schüco успя да разшири своето C2C портфолио със седем системи и да сертифицира отново всички съществуващи системи. С общо 55 C2C сертифицирани системи, 46 от тях в сребро и още 9 в бронз, Schüco продължава да бъде пионер в прилагането на принципа Cradle to Cradle в строителния сектор.

Собственото седалище – референтен обект

Най-големият обект на Schüco е санирането и разширението на седалището на групата в Билефелд, които трябва да приключат за пет години и в които ще се инвестират общо 95 млн. евро. Проектираният от реномираното архитектурно бюро в Копенхаген 3XN проект за нова сграда трябва да бъде обитаем до първата третина на 2022 г. Монтажът на специално разработената за сградата фасадна система се осъществи през 2020 г. Свързващата връзка към старата сграда на компанията е създадена от стъклен мост.

Schüco Welcome Forum, Билефелд

Строителните работи за новия, без бариери форум на Schüco, който ще бъде първата точка за контакт в бъдеще, ще посреща до 25 000 посетители годишно и ще предлага поглед към света на Schüco, продължиха да се извършват и през 2020 г. В бъдеще продуктовата гама на групата ще бъде показана на голяма изложбена площ. Благодарение на големите редици прозорци пълната линия машини ще може да се вижда още отвън. Приветливо кафене с тераса и гъвкави зали за срещи, продажби и презентации допълват пространството в новия посетителски център. Завършването на сградата по проект на архитектурно бюро от Дюселдорф е предвидено за първото тримесечие на 2022 г.

Прогнози за 2022 г.

Schüco стартира много добре през 2021 г. Компанията очаква положителна пазарна среда в Германия поради постоянно ниските лихвени проценти и регистрира международно стабилна пазарна среда с потенциал за растеж.

Глобалната икономика продължава да се развива въпреки Corona пандемията. От началото на годината Schüco успя да регистрира висок брой поръчки, особено в сектора на жилищното строителство, което означава активно използване на капацитета през цялата година. Това изключително търсене обаче е придружено от сериозни проблеми, свързани с изпълнението на поръчките, предизвикано от увеличение на цените на материалите. Основните засегнати материали са пластмасата, алуминият и стоманата. В резултат на това Schüco понастоящем не може да изпълни всички съществуващи задължения за доставка навреме. Производствените мощности във Вайсенфелс и Борголцхаузен, както и всички логистични зони работят интензивно, при спазване на защитните и хигиенни мерки, за да осигурят възможно най-добре доставката на материали за фирмите партньори на Schüco. Тъй като не може да се предвиди колко дълго ще продължат тези затруднения, е трудно да се прогнозира развитието през тази година.

70 години Schüco – системни решения за прозорци, врати и фасади

Групата Schüco със седалище в Билефелд разработва и продава системни решения за прозорци, врати и фасади. С 5650 служители по целия свят предприятието се стреми да бъде лидер в технологиите и услугите в индустрията днес и в бъдеще. В допълнение към иновативните продукти за жилищни и работни сгради специалистът по фасадните обвивки предлага сервизни услуги и цифрови решения за всички фази на строителния проект – от първоначалната идея през планирането до производството и монтажа. 10 000 занаятчийски предприятия и 30 000 архитектурни бюра по целия свят работят с продуктите на Schüco. Основана през 1951 г., компанията сега е активна в повече от 80 държави и е постигнала годишен оборот от 1,695 млрд. евро през 2020 г.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори