Home  /  За архитектиКомфорт   »   Фасадната платформа UDC (Unitized Dynamic Construction) с богати възможности на дизайна

Фасадната платформа UDC (Unitized Dynamic Construction) с богати възможности на дизайна

Фасада с много лица

Урбанизацията и увеличаващото се население предизвикват разгръщане на градовете във височина. В този контекст елементните фасади са интересни с бързия и компактен начин на монтаж. Освен това високите жилищни и обществени сгради, в зависимост от региона, са подложени на екстремни въздействия като например вятър и движения на конструкцията. За тези условия Schüco предлага елементната алуминиева фасадна система UDC (Unitized Dynamic Construction) за изпълнение на индивидуални обекти. Елементната фасада предлага много интересни дизайнерски възможности.

Алуминиевата фасадна система Schüco UDC 80 е част от едноименната платформа UDC. Изпитаните елементи образуват базата за многобройни стандартизирани приложения и подходящи, проектно свързани елементи за фасадни конструкции. Динамичната система позволява лесно реализиране на обекти при по-ефективни и компактни процеси на проектиране и изпитване. Същевременно с компонентите се реализират различни вариантни със системна сигурност, така че да се изпълняват индивидуални желания и решения без колебания.

Тесни челни ширини

Продуктовото портфолио на алуминиевата фасада на Schüco UDC 80 обхваща различни опции за дизайн. Видимата челна ширина на профилите от 80 мм постига максимална прозрачност на фасадата. Като опционален дизайнерски вариант се предлагат декоративни капачки с визуално редуцирана ширина от 65 милиметра. А размерите на елементите могат да достигат 3 м х 4 м и да са с тегло до 1000 килограма.

По отношение на енергийната ефективност елементната фасада Schüco UDC 80 постига стойности на топлопреминаване Uf до 0,81 W/(mІK) при отчитане на действието на винтовете. А в комбинация с новата ветроустойчива текстилна щора Schüco ZIP Design Screen с интегрирани в профилите водачи се намаляват климатичните въздействия и едновременно с това се постига впечатляваща фасадна архитектура.

Дизайн и оформление

Друго предимство на системата е голямата дизайнерска свобода, която се предлага от хоризонтално разместваеми елементи, наклонени шпроси или използването на плътни елементи. Непрозрачните зони могат да се изработят от най-различни материали като например ламарини, емайлирани стъкла или камък. Те могат да бъдат равнинни на фасадата, да са с отстъп в дълбочина или да изпъкват.

Задвижвани с мотори отваряеми вградени елементи, както и много добре уплътнените врати плъзгане с повдигане ASE 80 TC в комбинация с балкони дават възможност за използването на фасадата и при жилищни сгради. Възможно е използване на отваряеми части с етажна височина, защитата от падане се осигурява от прозрачни безпрофилни парапети, които се интегрират, без да прекъсва общата картина на фасадата.

Алуминиева фасадна система UDC 80 CV

Алуминиевата фасада UDC 80 може да се комбинира с UDC 80 CV, която разполага с клапи и паралелно изнасящи се крила. Двете елементни фасади външно не могат да бъдат различени една от друга. От вътрешната страна UDC 80 CV може да се различи единствено по дръжките на отваряемите части.

Алуминиева фасадна система UDC 80 SG

От външната страна фасадата има визията на структурно остъклените фасади, от вътрешната страна има типичния вид на елементна фасада с ширина на профилите 80 мм. Тук елементите също могат да се изместват по хоризонтала. С вградените прозорци AWS 114 SG могат да се изпълняват големи отваряеми полета. Стъклата са с отстъп и запазват фасадната визия. За залепването на стъклото към рамката има на разположение три варианта.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори