Home  /  ПродуктиПродукти   »   Rehau Window.ID

Rehau Window.ID

Електронен етикет информира всички

За да се отличи в конкурентната среда, предприятието трябва да оптимизира процесите и да се нагоди към желанията на клиентите. С Rehau Window.ID системният доставчик предоставя точно такава възможност за значителна оптимизация на процесите, по-лесно отстраняване на рекламациите и увеличаване на шанса за последващи поръчки.

При производството на прозореца Rehau Window.ID, като се монтира от вътрешната страна на касата, лепенката може да има вид по желание и съдържа двете технологии RFID (индустриален стандарт) и QR (стандарт за крайни клиенти). Когато производителят сканира кода Rehau Window.ID, създава еднократен „електронен отпечатък“ на прозореца. За целта се използват производствените данни от производствения софтуер, които са свързани с Window.ID. Тези извадени данни се съхраняват надеждно в Window.ID Cloud. Решението функционира с почти всички познати на пазара софтуерни решения за производство на прозорци.

Получаване на нужната информация

Производителите на прозорец имат достъп до цялата информация за елемента. Това позволява проследяване на монтажните процеси. Различните потребители получават различен достъп до данните. За използване в движение се предлагат съответните приложения за iOS и Android. Така работата става мобилна, а документацията на монтажа или процесите на предаване се дигитализира.

Ефективни процеси

С Rehau Window.ID производителите могат да идентифицират винаги всеки прозорец. Така пътят от производството на продукта до монтажа става проследим. Това улеснява развитието на комплексни проекти, тъй като всеки елемент лесно се разпределя, а информацията на всички съществени качества и документи като монтажни схеми става достъпна по всяко време. Благодарение на дигитализираната документация предаването на обектите става по-лесно. Директно след приключване работата по монтажите се отчита коректно и без грешка онлайн.

Мост към клиента

Последният модул цели директната комуникация. Производителят на прозорци дава на клиента уебстраница с подбрани точни данни, които иска да предостави на разположение. Тук се намират например базисна информация за монтирания прозорец, както и документи за използвания материал, инструкции за поддръжка и гаранционната карта. Освен това производителят е посочен като лице за контакт при евентуална нужда от ремонт или за последващи поръчки е първи в списъка дори при смяна на собственика на имота.

Особено действията по рекламации са опростени, тъй като има директен дигитален достъп до прозореца. Отпадат действията по координацията и повторно вземане на мерки.

Устойчивостта става прозрачна

Rehau Window.ID внася повече прозрачност по темата устойчивост. Само с един поглед всеки клиент разбира какъв е процентът на рециклируемия материал в прозореца. Както производителите на прозорци, така и предприятията за рециклиране знаят в момента къде се намира суровината, което улеснява проследяването на материалите, с което икономическият цикъл става по-прозрачен. Това създава доверие.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори