Home  /  Новини и тенденции   »   Iso-Bloco Hybratec – нормативно изпълнената фуга

Iso-Bloco Hybratec – нормативно изпълнената фуга

Мултифункционалните ленти изпитани по новия DIN 1854:2020

С влизането в сила на новия DIN 1854:2020 са в сила и нови изпитвания на мултифункционалните ленти. Като един от водещите производители Iso-Chemie изпита мултифункционалните си ленти Iso-Bloco Hybratec в съответствие с изискванията на новите норми. Iso-Bloco Hybratec обединяват особеностите на качественото уплътняване на въздух и дъжд с голяма експанзивна сила и дълготрайно поемане на движенията на фугата.

В преработените норми са дефинирани двете групи MF1 и MF2 на многофункционални ленти. Досега уплътняващите ленти, респективно раздуваните ленти бяха изпитвани за класове BG1/BG2 и BGR. При тях обаче голяма част от трите функционални зони от лентата остава неизследвана.

Изпълнение на по-високи изисквания

С изпитването BGR се доказва въздухоплътността, допълнено от изпитванията за класове BG1/BG2 в повечето случаи само за малки фуги. В новите норми се определят класовете MF1 и MF2 за мултифункционалните ленти, в които се изпитва въздухоплътността и на големите фуги. Същото се отнася и до посочените в техническите описания параметри на водоплътност и устойчивост на атмосферните въздействия.

Разликата между MF1 и MF2

Изпитаните за клас MF1 мултифункционални ленти Iso-Bloco Hybratec могат да се използват за уплътняване на прозорци, без да има нужда да бъдат защитени от външните атмосферни условия. Изпитаните мултифункционални ленти за клас MF2 се допускат само в защитени зони и по принцип се покриват с топлоизолацията на стените или с други средства.

Друго допълнително изискване към изпитването по новия DIN 1854:2020 е „Защита на функционалната зона“. Самораздувни ленти, които имат гарантирана ограничена зона на водопроникване, се класифицират в клас MF1. В нормативните тестове се доказа, че Iso-Bloco Hybrate отговаря на тези условия и поддържа фугата суха и топла.

Повече от изпълнено

Подложените на нормативните изпитвания за клас MF1 многофункционални ленти Iso-Bloco Hybratec доказват функционалните си способности по всички условия. При някои от функционалните качества нормативните стойности са дори надминати. Уплътнеността на косо падащ дъжд е над 1.050 Ра, стойността на абсолютната въздухоплътност „а“ е нула, а звукоизолацията стига до 60 dB. С тези стойности лентите са изключително подходящи за нормативно правилно изпълнение на фугата между прозореца и зида с дълготрайно и надеждно уплътняване.

Допълнителни изолиращи слоеве

Технологичната особеност на многофункционалните ленти за уплътняване на прозорци са няколкото зони. Те предотвратяват загубите на топлина и позволяват оптимално отвеждане на влагата от фугата, като винаги се изпълнява основното правило „вътре по-плътно от вън“. Тестовете за MF1 на многофункционалните ленти на Iso-Chemie Iso-Bloco Hybratec са съвместими с Изискванията на европейската директива и новия закон за енергийна ефективност на сградите, влязъл в сила от 1 ноември 2020 година. Това е важна сигурност за проектанти, производители и инвеститори във връзка с нормативно правилното изпълнение на фугата около прозорците.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори