Home  /  ПродуктиПродуктиСигурност   »   Изравняването на налягането достатъчно ли е?

Изравняването на налягането достатъчно ли е?

Дигитална симулация за по-голяма сигурност

Швейцарският специалист по топли кантове Swisspacer разширява възможностите на Caluwin. Висококачественият инструмент позволява на производители на стъклопакети и дограма в реално време по много лесен начин да проверят дали Swisspacer Air може да постигне изравняване на налягането с цел предотвратяване на щети вследствие разлики в надморската височина. Проверката се съставя индивидуално за специфичните стъклопакети и при отчитане на условия като климатични зони и разлики в надморската височина при транспорт.

С дигиталното решение може да се определи дали проектираните стъклопакети имат живот над 15 години, съгласно DIN EN 1279-2. В случай че Swisspacer Air не може да изравни разликата в налягането, се симулират алтернативни варианти и клиентът получава нужното му решение.

Задаване на параметри

Използването на дигиталния инструмент е съвсем лесно. Необходимо е въвеждане на съответните параметри като вид и покрития на стъклопакета, двоен или троен, задава се разстоянието между стъклата и габаритните размери на стъклопакета. При изчисляването се отчита максималната разлика в надморските височини между точките на производство и монтаж на място, както и съответната климатична зона.

Край на опитите и грешките

Новият дигитален инструмент поставя край на принципа опит-грешка. Сега производителите на стъклопакети или дограма разполагат със сигурно средство за изчисляване на стъклопакетите при проектиране. Получените резултати отговарят на техническите изисквания, отчитат се параметрите по EN 673 „Определяне на температурата в пространството между стъклата“ и EN 1279-2 за изчисляване на очакваната продължителност на живот.

Caluwin може да се намери онлайн на www.caluwin.com или да се свали като приложение за iOS и Android.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори