Home  /  За архитектиЗа инвеститори   »   Производителите на PVC профили одобряват новата инициатива на Европейската комисия

Производителите на PVC профили одобряват новата инициатива на Европейската комисия

Основополагащо значение за PVC прозорците

През октомври 2020 година Европейската комисия представи две инициативи в рамките на Green Deal – химическата стратегия за устойчивост и стратегията за поетапно енергийно саниране на сградите. Европейската търговска организация на производителите на PVC системи за прозорци ЕРРА оценява важното им значение за PVC прозорците и подкрепя прилагането на двете инициативи за намаляване на въздействието върху климата чрез ограничаване на потреблението на енергия и суровини. ЕРРА все пак поставя изискване за подкрепа и стимулиране на рециклирането на старите PVC прозорци в края на жизнения им цикъл, така че двете инициативи да постигнат успех.

Европейската търговска организация на производителите на PVC системи поздравява новата химическа стратегия, която предвижда сигурно и устойчиво производство на химикали. Инициативата следва да гарантира, че извличането на предимства от химикалите трябва да става без вреда за хората и чисто за околната среда. Същевременно комисията трябва да стимулира затворения цикъл на използване на така наречените вторични суровини (извлечени от рециклирани материали), както и иновациите за индустриалните производствени процеси. ЕРРА обръща внимание, че познаването на наличните суровини, особено на тези, които предизвикват притеснения заради добавките си, е особено важно.

Същевременно търговската организация е доволна и от това, че ще бъдат посочени етапите за провеждане на саниране. Инициативата има за цел да обнови милиони сгради, да увеличи обновяването с два процента през следващото десетилетие, да насочва икономиката, така че европейците да имат по-добри домове, както и да подкрепи постигането на целта за енергийна неутралност до 2050 година. Енергийното саниране ще доведе до намаляване на потреблението на енергия в строителния сектор и ще намали разходите за енергия в Европа.

Инициативите имат и някои несъответствия, които по мнение на ЕРРА трябва да се изработят, така че да се разгърнат изцяло тяхното ефективно въздействие и перфектното им функциониране. По тази причина се отправя искане към Европейската комисия основно да изясни, как двете инициативи взаимно ще се допълнят.

Рециклирането е най-доброто решение

PVC прозорците играят важна роля и в двете инициативи. Например нови прозорци, за чието производство са използвани 40% рециклирани материали, спестяват 12 килограма СО2 еквивалент на една прозоречна единица. Днес PVC прозорците вече са строителен продукт, който е част от затворен, контролиран кръг. Изградено е проследяване на материала, а ценната суровина PVC-U се използва повторно. Старите прозорци служат за източник на суровини за производството на нови профили. Анализи показват, че рециклирането е най-добрата възможност при изхвърляне на старите PVC прозорци в края на жизнения им цикъл.

В момента в Европа има в експлоатация около 650 милиона PVC прозореца. Подмяната на прозорците наред с подобряването на изолацията на покривите са най-често срещаните мероприятия при саниране на сгради. Следователно индустрията на PVC профилите очаква през следващите години няколко милиона стари PVC прозореца.

Рециклирането в полза на санирането  

PVC прозорците са продукти с дълъг живот – средно около 40 години. Докато използването на оловни стабилизатори бе преустановено преди повече от 15 години, почти 80% от намиращите се сега в експлоатация PVC прозорци (430 милиона единици) все още съдържат старите добавки. От изследване на Европейската агенция по химикалите ЕСНА става ясно, че оловото е здраво свързано в матрицата на твърдия поливинилхлорид. Насърчаването на санирането ще стимулира подмяната на PVC прозорците. По причина на устойчивостта ЕРРА изисква старите прозорци да се рециклират и рециклатът да се използва отново в състава на новите прозорци. Производителите на PVC профили за прозорци разполагат с повече от двадесет години опит в съответния затворен цикъл и имат необходимите предприятия за сортиране и рециклиране, които обхващат цяла Европа. По информация на ЕРРА вече 23% от използваните за нови прозорци суровини идват от рециклиран материал.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори