Home  /  B2BПродукти   »   Как се проверяват видимите повърхности на интериорните врати?

Как се проверяват видимите повърхности на интериорните врати?

Въпроси от практиката

При транспорт, по време на довършителни работи и дори при монтаж се случва да се получат наранявания на дограмите. Вследствие на това често възникват спорове между клиенти и производители на дървени врати дали определени дефекти по видимите повърхности на изделията са приемливи и дали вратата или части от нея трябва да бъдат подменени. Оценката се извършва единствено по визуален начин.

За основа на визуална оценка на дефектите по видимите повърхности на интериорни врати може да послужи дирек­тивата на ift Розенхайм HO-11/2 „Визуална оценка на интериорни врати от дървесина и съдържа­щи дървесина суровини, както и на други материали“. В нея са дадени указания за извършване на проверка, както и начин за оценка на нивото на щетите.

Опитът на експертния център на ift показва, че спорове при оценка на щетите върху повърх­ностите се случват все по-често.

При проверка на визуално разпознаваеми грешки от зна­чение е точката на наблюдение при готова и монтирана на мяс­то врата. Отстоянието от наблю­даваната повърхност трябва да е около 1,5 м. Това е ъгълът, който отговаря на типичните условия за използване на въ­трешното пространство. Висо­чината на погледа е около 1,7 м, както е показано на схемата.

Проверката трябва да се извършва при светлина, от­говаряща на условията през деня, както и при типичното изкуствено осветление, което се използва в помещението.

Насочена светлина, директ­но падащи слънчеви лъчи, както и директно насочено из­куствено осветление например от прожектор не са допустими при наблюдението.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори