Home  /  СигурностСигурност   »   Подходящи ли са дървените прозорци за защита от наводнения

Подходящи ли са дървените прозорци за защита от наводнения

От света на проучванията

Проучванията на бъдещето на климата прогнозират увеличаване на екстремните атмосферни процеси, които водят до повишаване на нивото на водата и до наводнения. Проблемна е често липсващата информация за опасността от наводняване при локални проливни дъждове, което показва, че в застрашените региони трябва постоянно да съществува защита от наводнения.

За постоянна защита от наводнения при входните врати в момента са познати малко решения, които функционално и дизайнерски са приложими при известни условия само за частния сектор. Това най-често са метални конструкции, които са съобразени с изискванията на статиката и освен това притежават специални уплътнения между крилото и касата.

Проект за проучване на дървени входни врати

Може ли обаче дървена входна врата също да защитава от наводнение? С този въпрос в момента се занимават експерти в Института за технологии на дървесината в Дрезден IHD в рамките на един от проектите си.

Предизвикателството при разработване на дървена входна врата с независима от потребителите и следователно перманентна защита от наводнение се състои в поведението на суровината към вода и влага, изразяващо се в издуване и измятане, както и противодействието на високото налягане на водата и запазване на базисните функции.

Променен начин на отваряне

Възможни решения се намират между другото при промяна на посоката на отваряне и геометрията на фалца, на пантите и на прага. При наводнение, под напора на водата се развиват големи натоварвания на натиск. За да се посрещнат проблемите, свързани с блокиране на заключващи елементи при такива условия, и за да се използва силата на водата в полза на плътността, се избира отваряне на вратата навън вместо типичната посока на отваряне навътре. Тази конструкция поема повишените механични натоварвания и осигурява чрез двойния си фалц и увеличената дебелина на профилите изключително добра якост. Подбраният праг разполага с променлива височина, която чрез адапторен профил позволява определянето на светлия размер на фалца. Така се постига достатъчната сила на притискане между прага и уплътненията.

Обнадеждаващи резултати

При изпитването на водоплътност в разработения специално за това проучване стенд се установи, че залепените твърдо силиконови уплътнения в ъглите нямат равномерен контакт с повърхностите, така че оттам прониква вода от външната страна на вратата към фалца. При използването на меки силикони количеството на проникващата вода се намалява значително.

Първите резултати от финалните изпитвания на мострените врати на водоплътност са многообещаващи и в момента се съставя окончателната оценка.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори