Home  /  За инвеститориКомфортОбков   »   Мултисензорът Hautau MS не допуска лош въздух

Мултисензорът Hautau MS не допуска лош въздух

Автоматичен контрол на допустимите параметри за здравословен въздух

Изискванията към качеството на въздуха в училищата, детските градини и подобни сгради са високи, защото в тях се събират много хора в ограничено пространство, които прекарват там часове наред. Особено тук поддържането на правилното качество на въздуха е важен фактор. Решение за автоматичен контрол на параметрите е мултисензорът на Hautau MS.

По време на часовете много хора се задържат за по-продължително време в затворено помещение. Чрез телесната температура, светлината, компютрите и директните слънчеви лъчи температурата в помещенията се покачва. Климатично обусловено през летните месеци сградата допълнително се загрява и отдава топлина във вътрешността на сградата. Концентрацията на въглероден двуокис и влажността въздуха, отделяни при дишане и от потта, са значително високи. Вредни вещества, летливи органични съединения и прах се освобождават и сумират. Никой не може да се чувства добре в такава среда.

Трайни последици

Последствията при учениците и техните учители се изразяват в загуба на концентрация, главоболие, умора и повишена склонност към настинки или вирусни инфекции от аерозоли. Високата влажност на въздуха не се отвежда, когато трябва, и се създават благоприятни условия за развитие на мухъл.

При нормалните условия непременно се изисква многократно проветряване на час, за да може да се изведе необходимото количество от произведения въглероден двуокис. В много изследвания научно е доказано, че запаметяването и концентрацията при насищане с въглероден двуокис в класните стаи над 1000 ppm (parts per million) спадат чувствително.

В идеалния случай относителната влажност на въздуха трябва да е между 40% и 60%, а температурата на въздуха между 18 и 22 градуса по Целзий.

Контролирана естествена вентилация

Ако прозорците се отварят от обитателите, е възможно при допир да се пренасят бактерии, вируси или гъбички. Моторните задвижвания, които не изискват допир, предоставят комфорт и сигурност за потребителите.

При мултисензора Hautau MS управлението се извършва изцяло от него. Hautau MS поема спазването на предварително зададените параметри, като следи надеждно и постоянно температурата в помещенията и съдържанието на въглероден двуокис и реагира при достигане на граничните стойности, като регулира честотата на отваряне и затваряне на прозорците. Корекции на зададените стойности могат да се извършат по всяко време.

Възможна ръчна намеса

Прозорците могат да се отварят или затварят ръчно, използването на бутона на управлението не е задължително. Като опция могат да се добавят сензори за дъжд и вятър, които автоматично да затварят прозорците при необходимост.

Технологията на мултисензора Hautau MS позволява да бъде добавян не само към системите на Hautau за топло- и димоотвеждане или за вентилация, но и към други прозорци, които имат бутон за захранване с 24 V. Съществуващи прозорци без автоматизация за регулиране на климата в помещенията могат да се оборудват допълнително с мултисензора на Hautau MS.

Мултисензорът на Hautau MS следи температурата, влажността и наситеността с въглероден двуокис в помещенията и регулира отварянето и затварянето на прозорците. Продуктът е изключително подходящ за използване в училища и детски градини, където въздухът е силно натоварен.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори