Home  /  КомфортОбковСигурност   »   eTronic на Масо подготвя прозорците за SmartHome

eTronic на Масо подготвя прозорците за SmartHome

Сензор за контрол на прозорците

Прозорците затворени ли са? Който притежава сензора mTronic и новия eTronic от Масо към прозорците и вратите си, получава бързо отговор на този въпрос. В комбинация с технологията EnOcean контролът върху състоянието на прозорците е осигурен както на място, така и от разстояние.

С eTronic Масо предлага на пазара сензор, който разпознава основните състояния на прозорците – отворен и заключен. Това дава на обитателите усещане за сигурност в дома. eTronic не зависи от вида на обкова и не изисква окабеляване. При производство на нова дограма сензорът може да бъде монтиран още в цеха или при желание от страна на клиента да бъде добавен към съществуващите прозорци. Така дограмата става готова за включване към концепцията SmartHome. Неговият опростен монтаж отваря широки възможности за приложение.

За сигурната сградна обвивка

Който наред с eTronic за контрол на състоянието на прозорците иска още да държи под око кипнатите прозорци, трябва да направи комбинация с mTronic. Последният контролира открехнатото положение и подава сигнал към телефона, ако някой се опитва да влезе без разрешение.

mTronic може да се използва и към входни врати и към елементи плъзгане с повдигане. Изпълняват се и функции за контрол на достъпа или отоплението и може да се управляват щори.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори