Home  /  За архитектиНовини и тенденцииСъбитияФасади   »   Първи випуск на специалност „Фасаден инженеринг“

Първи випуск на специалност „Фасаден инженеринг“

Първият зимен семестър, в който официално се придобива магистърска степен по специалността „Фасаден инженеринг“, клони към завършване. След активни действия от страна на браншовите организации и безкрайни дебати около необходимостта от методично образование и квалификация специалността беше одобрена от Министерството на образованието преди няколко години, но досега не успя да събере достатъчно желаещи. Развитието на фасадните конструкции обаче даде тласък и през този зимен семестър събра единадесет мотивирани и целенасочени участници. Всички студенти по специалността са хора с опит в бранша, някои с работата си и с натрупания опит вече са изградили име на специалисти със сериозни познания и макар на пръв поглед да изглежда, че няма какво да научат, точно те са сред първите записали се за изучаване на специалността. Следователно това специализирано академично образование не е лукс, а доказана необходимост.

Д-р Боян Младенов разглежда енергийното обследване на сгради и топлопреминаването през цялата фасадана обвивка.

От много време в бранша се коментира важността на организирано, систематично образование и че разпространението на разпокъсани, частични познания от колега на колега не води до цялостно обхващане на проблемите и предизвикателствата в ежедневната работа.

Обучението на този етап е изключително интересно, защото научната материя се среща с практиката и нивото на провежданите лекции и упражнения е изключително високо. Взаимното допълване на теория и практика дава в резултат напълно затворен кръг на информираност, който е единствен по рода си засега за бранша в България. Наученото от практиката се изпълва от научната област и така се затваря целият кръг от познания с всички аспекти и в целия си обем.

За лектори са привлечени преподаватели, професори и доценти от УАСГ, ХТИ и естествено домакините от ВСУ „Любен Каравелов“. Интересни срещи с неправителствени организации показват как трябва да се работи с политиката, така че професионализмът да диктува законите.

Изучаваните дисциплини в зимния семестър включват: „Фасадни конструкции“, „Иновативно проектиране в архитектурата“, „Устойчиво строителство“, „Конструктивно и топлотехническо обследване на сгради“, „Строителна топлотехника“ и „Фасадни материали и детайли“.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори