Home  /  За архитектиКомфортСлънцезащита   »   Зелени фасади

Зелени фасади

Иновативни идеи за по-добър климат на градската среда

„Зелена архитектура“ – тема, която изкристализира в последно време и се обособява като една от иновативните концепции за подобряване на градската среда и възможно средство за противодействие на промените в климата. Стремежът за вплитане на части от природата в застроената среда датира неопределено назад във времето – от висящите градини на Семирамида, по всяка вероятност и по-рано, през развитието на парковото изкуство от Ренесанса и до най-новите съвременни решения. В историята на архитектурата и устройството на градовете озеленяването е заемало интересно място, по-скоро романтично и декоративно или като демонстрация на престиж. Изразните средства – от саксията с мушкато на прозореца до разточителните паркове с огромен брой растителни видове, събрани от различни краища на света.

Днес в озеленяването на градовете се вижда много по-широк спектър от възможности и подобрения, които растенията могат да предложат, особено като се има предвид, че голяма част от населението на съвременния свят живее в градове. Хоризонтално погледнато гъстотата на застрояване не оставя много свободно място, което да се използва за „кътче природа“, и аналогично на самите сгради за озеленяването се търсят възможности за израстване във височина. Ето защо интегрирането на озеленяване във фасадните обвивки е обещаваща перспектива.

Съвременна интерпретация на ползите от озеленяване

  • Комфорт

През деня повишените летни температури сериозно загряват улици, тротоари и фасади. През нощта тази топлина се отдава обратно към околното пространство. Като цяло температурата се повишава и създава дискомфорт за обитателите. Озеленяването на улиците е една възможност, но нейното въздействие е само в определена височина. От тази гледна точка озеленяването във височина е добро решение за разширяване на озеленените площи.

Натоварването от шум също е явление в съвременните градове, което създава дискомфорт. Източниците, интензитетът и положението им са най-различни. Улично движение, влакове и самолети, човешка дейност – всичко това натоварва звуковия фон. Със зелената си маса растенията поглъщат и разсейват звуковите вълни и са добър начин за намаляване на звуковото натоварване в градовете. Атмосферата във вътрешността на сградата остава по-тиха и по-спокойна.

Хората търсят „зеленото“ обкръжение и имат нужда от растения. Те се отразяват положително върху психиката и тялото. Озеленените покриви или тераси са приятни кътчета, които се използват за отдих, дори за работа. Зелените пространства предоставят положителна емоция за хората като допълнително място за отмора.

Предимства на вертикалното озеленяване на сградите в градовете.
  • Екология

Както е известно, растенията поемат въглеродния двуокис и произвеждат жизненоважния кислород. Освен това по листата им полепват фините прахови частици.

Зеленината е естествен ареал за съществуване на насекомите. Според някои изследователи по темата озеленяването на фасади задържа насекомите, вместо те да търсят начини за оцеляване във вътрешността на сградите. Зеленината е добро убежище и за птиците.

От друга страна, озеленяването задържа дъждовната вода и тя не се излива директно в канализацията. С озеленяването се компенсират и площите, които градовете са отнели от ландшафта.

  • Икономически ползи

Вертикалното озеленяване е преграда между околната среда и сградата, с което предпазва от градушки, въздействието на слънцето и др. Зелената преграда предпазва сградите от прегряване се намалява енергийните разходи за климатизация.

Коментарите против озеленяването на фасадите отчитат аспекти като необходимостта от постоянна поддръжка на растителната маса, т.е. предизвикват се постоянни допълнителни разходи. Както добре се знае, за да изглежда една градина привлекателно, тя трябва перманентно да се плеви, подрязва, полива, почиства, почвите да се обогатяват. В случая с вертикалните градини се добавя и осигуряване на достъпността до „лехите“. Това означава изграждане на площадки или рампи за достъп. Също важни са изграждането и поддържането на поливна и отводнителна система. Тук заетите с изброените дейности обаче насочват вниманието към положителния социален аспект – откриват се нови работни места.

Нормативна база

Как се проектират вертикални озеленявания за фасади? Все още няма норми за вертикално озеленяване на ниво Европейски съюз. На национално ниво вече съществуват норми за проектиране на вертикално озеленяване, например в Австрия – ÖNORM L 1136:2021 04 01. Според Елизабет Щампф, директор на Austrian Standards, „Националните и международните стандарти могат значително да допринесат за подобряване на климата, техния потенциал още не е изчерпан. Наличните експертни познания трябва да бъдат приложени стратегически по-добре за подобряване на климата“.

При проектирането на вертикална система за озеленяване се налага, от една страна, проверка на правните предпоставки (паметници на културата, граници на имота…), от друга – конструктивните, до каква степен съществуващата сграда или нейни компоненти ще понесат допълнително натоварване. По отношение на избора на растения трябва да се отчетат предназначението на сградата, мястото, изложението (интензивност на слънчевото греене, вятър, температури), височината и не на последно място стои естетическият аспект.

Ikea Виена – зелен проект в австрийската столица. За 2019 г. и 2021 г. община Виена отдели 2,3 млн. евро за стимулиране на строителството на зелени сгради.

Начини на озеленяване

Идеите за вертикалното интегриране на озеленяване във фасадите са безкрайни. Също толкова са и съчетанията с фасадните структури, независимо дали става въпрос за тривиална фасада с мазилка или за сложна окачена конструкция.

По отношение на засаждането на растенията съществуват няколко варианта. Ботаниците и озеленителите сочат като най-благоприятен за растенията начин на засаждане директно в земята непосредствено пред фасадата. Така растенията получават достатъчно място за развитие на кореновата система. За контролирането им по височина могат да се използват различни мрежи и помощни конструкции.

Най-елементарното решение за този случай е да се направи мрежа от стоманени въжета, закрепени с конзоли към носещи елементи от конструкцията на сградата (например в плочите или в колоните), по които растенията да се увиват нагоре.

Друга възможност е за хоризонтално разполагане на съдове, в които да се посадят растенията. В този случаи растенията се подреждат по етажи или могат да се позиционират свободно по фасадата. Този начин на озеленяване е по-скъп, но се получава по-равномерна зелена маса във височина на фасадата. Какво да е отстоянието между помощната конструкция на озеленяването и същинската фасада на сградата зависи от конкретното решение.

Изпълнението на вертикалното озеленяване трябва да се предвиди още в идейния проект на сградата, да се обсъди от различните специалности, така че да се разработят своевременно и пълноценно правилните детайли, да се отчетат всички възможни ситуации, например пожар, и да се предвидят необходимите мерки.

Системно решение към окачени фасади

Системните решения значително улесняват приложението на определени концепции, като дават голяма сигурност на процесите и изпълнението. Добър пример e предложението на Schüco за вертикално озеленяване на фасади Schüco UDC 80 Green façade.

Производителят определя системата като екологично и сигурно решение за иновативно строителство. Фасадата Schüco AF UDC 80 Green предлага широка гама от възможности за проектиране с растения и различни системни структури и има ефективен монтаж.

Системните типове конструкции на унифицираната фасада Schüco UDC 80 вече предлагат широка гама от възможности за проектиране, например с диагонални стъклопакети. Добавянето на зеленина директно към част от фасадния модул означава, че при зелената фасада UDC 80 са възможни индивидуални дизайни и модели. Единиците със зеленина могат да се използват във всички части на сградата. Растенията се поливат чрез интегрирана система, която е скрита отвън.

Монтаж

След като зеленината бъде засадена в модулите, те лесно и надеждно се закрепват на определеното им място на фасадата. Тъй като се засаждат готови растения, няма нужда от време за поникване. Така фасадата получава пълната зеленина веднага след монтажа.

Растенията се вкореняват и растат в материал на основата на мъх, изпълнен с растителен субстрат, който отговаря на най-високите изисквания за безопасност, тъй като е незапалим строителен материал от клас А.   

Предимството на Schüco AF UDC 80 Green е, че позволява позициониране на растенията неограничено във височина и във всички части на окачената фасада, така че растерът и общата картина се определят свободно и индивидуално. Озеленяването се запазва за дълъг период от време и може да бъде използвано креативно със съчетание на различни видове, с различен цвят на листната маса или цъфтеж в различни сезони.

Примери от практиката

  • Kö-Bogen, Дюселдорф

Озеленяването е извършено в хоризонтално разположени сандъчета, изработени от стоманена ламарина и закачени конзолно към бетоновите плочи на сградата. Между получените редове са оставени обслужващи площадки за поддържане на растителността. Поливната система е също извън сградата. Излишната вода се отвежда контролирано.

За озеленяване е използван местен листопаден вид – габър. Така през съответния сезон фасадата въздейства по естествен начин и се променя в унисон с природния ландшафт в района. Засадени са приблизително 30 000 растения.

При какви фасади може да се приложат вертикалните озеленявания

Вертикалното озеленяване може да се прилага към окачени или вентилируеми фасади, сгради с дървени или ламаринени обшивки. Хидроизолацията и осигуряването на конструкция, върху която да се развиват (катерят) растенията, трябва да са гарантирани. В противен случаи пълзящи растения, които се закрепват директно към мазилката или изолацията на фасадата, нанасят щети. От друга страна, ако при растежа си достигнат тегло, което не може да се понесе от основата (мазилката), е възможно цялата зелена стена да се откъсне и свлече от фасадата. Растенията трябва да се съгласуват с ландшафтен инженер, доставчика на растенията и фирмата за поддръжка. Местните видове са най-подходящият вариант.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори