Home  /  Продукти   »   По-различната врата

По-различната врата

Reynaers MasterLine 8 Pivot

Вратите MasterLine 8 Pivot на Reynaers предлагат максимален комфорт и сигурност за потребителите, като същевременно предоставят на архитектите широк спектър от дизайнерски възможности при спазване на изискванията за енергийна ефективност. MasterLine 8 Pivot е част от линията врати MasterLine 8.

Отварянето се извършва по вертикална ос. Възможно е изработване на единични врати, много подходящи за еднофамилни къщи, елегантни офиси, кабинети и др., или поредица от няколко врати за обекти като концертни зали, ресторанти, училища. Вратите MasterLine 8 Pivot предлагат атрактивни архитектурни решения и варианти за оформяне на входния участък както в частния сектор, така и в обществения.

Основното им предимство е, че могат да бъдат изпилвани при особено широки и високи отвори. Максималната височина на крилото може да достигне 4000 мм, а ширината – 2500 мм. Максималното тегло на елемента може да достига 500 кг. Стъклата и стъклопакетите, които системата поема, са с дебелина в диапазон от 10 мм до 62 мм. Възможни са изработки до клас на противовзломна устойчивост RC2/WK2. Коефициентът на топлопреминаване на профилите Uf = 1,5 W/(m2K) позволява реализацията на врата с висока топлоизолация.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори