Home  /  За инвеститори   »   Преходният срок изтича

Преходният срок изтича

Кооперация между ift Розенхайм и BSI улеснява UKCA маркировката

Великобритания удължи преходния период за отмяна на СЕ маркировката до 31 декември 2022 г., така че да остави повече време на предприятията да се подготвят за UKCA маркировката. Британското правителство обаче реши, че няма да има повече удължавания на срока. Ето защо производителите на дограма трябва да са готови и от 1 януари 2023 да имат необходимите доказателства за издаване на UKCA маркировката.

По тази причина ift Розенхайм и BSI сключиха партньорство, което да улесни експорта и импорта на прозорци и врати в Англия. Най-късно до 1 януари 2023 година производителите на дограма трябва да разполагат с всички сертификати и протоколи от изпитвания, които са необходими за издаването на UKCA маркировката. Принципно тези доказателства трябва да са издадени от нотифицирана лаборатория във Великобритания.

Кооперирането показва предимства

За да не се налага производителите да изпитват продуктите си допълнително и във Великобритания, ift Розенхайм и BSI (British Standards Institution) сключиха взаимно споразумение за дограми и материали за дограми. Това споразумение осигурява на производителите възможността да използват протоколите от изпитванията на ift Розенхайм както за СЕ маркировката, така и за UKCA маркировката при съставянето на декларациите за експлоатационни характеристики за прозорци, врати, фасади, портали, остъкления, обков и стъкло.

Алекс Лубок (Global Construction Practice Director) от BSI коментира: „Производителят на дограма стои в центъра на внимание за нашите организации. Чрез партньорството се стремим да подкрепим достъпността до пазара за нашите клиенти. ift Розенхайм е отговорен партньор, с който делим еднакви ценности. Това сътрудничество спомага за постигане на високо качество и сигурност за производителите. Това е чудесна възможност да помогнем на нашите общи клиенти да получат достъп до пазара и да ги направим по-устойчиви.“

Използване на „исторически документи“

За характеристиките на AVCP System 1 (Противопожарни и противодимни елементи) за база могат да се използват нови сертификати или съществуващите („исторически документи“) на ift Розенхайм. За продукти на AVCP System 3 това е възможно само за нови протоколи от изпитвания на ift Розенхайм. Възможностите още се изясняват. Обаче доказателства за UKCA маркировката на базата на ETA/EAD сертификати засега не са допустими, тъй като тези системи все още не са въведени законово във Великобритания.

Практическо приложение

Финализирането на документите се извършва от експертите на BSI и ift Розенхайм. Споразумението се отнася по същия начин и за извършването на евентуално необходим външен контрол, когато продукти попадат в AVCP-System 1, 1+, 2, например при изисквания за пожарозащита или изследване на поведението при пожар. Така е възможно и необходимият външен одит за Великобритания да се извършва от експерти на ift Розенхайм, когато производителят е със седалище в ЕС. Обратното важи и за клиенти, които са със седалище във Великобритания и искат да продават продуктите си в ЕС. В този случай необходимият външен контрол може да се извършва от BSI и се признава в ЕС.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори