Home  /  За архитектиСигурност   »   ift Розенхайм дава идеи за монтаж

ift Розенхайм дава идеи за монтаж

Черна каса

Прозорците са висококачествени комплексни елементи, които имат чувствително въздействие върху комфорта и енергийната ефективност на сградите. „Традиционният“ им монтаж във фазата на мокри работи често води до щети, свързани с ремонти и забавяне на строителството.

За решаване на този проблем специалистите от ift Розенхайм предлагат монтажът на дограмите да се извършва в два етапа. Първоначално в строителния отвор се предвижда монтаж на рамка (помощна рамка, черна каса и т.н.), която да бъде затворена с плоскости, фолиа, найлон или други временни средства за защита на обекта от атмосферните въздействия. Аналогично на електро- или санитарните работи се предлага във втория етап да става монтажът на самите прозорци, след като са приключили мокрите процеси на обекта. Разбира се, това се отнася еднакво както за монтажа на прозорци, така и за монтажа на прозоречни и входни врати.

Изпълнението в два етапа позволява монтаж на прозорците в значително напреднал етап от строителството на сградата.

Предложените черни каси са предимство и при съгласуване с другите дейности, като например полагането на изолация на сградата, нанасянето на външна мазилка и др. Освен това организацията на обекта ще се улесни, тъй като такива рамки лесно могат да се изработят веднага и не изискват дълго производствено време.

Незначителни допълнителни разходи

Допълнителните разходи, които се получават при изпилването на такава каса, се покриват от общите разходи, защото се компенсират от нужните в повечето случаи защитни фолиа и опаковки на прозорците, както и от времето за опаковане и залепване. Ценово сравнение, направено от Тоническото училище в Розенхайм, между традиционен монтаж и монтаж с черна каса показва данни в проценти.

Повишени разходи при двуетапния начин на монтаж се явяват от материалите, производството и монтажа на черната каса. Тук разликите се определят в границите от 10,3% до максимум 19,8%. Разходите за отстраняване на средно големи щети се оценяват на около 5,8%. Тогава реално за двуетапния монтаж се получава увеличение в рамките на +4,6% до +12,9%. Ако се добавят и щетите, нанесени при по-рискови условия (напр. през зимните месеци или при строежи с дълъг период на изпълнение), които са оценени на около 11,1%, се получава разлика в стойността на двуетапния монтаж в сравнение с традиционния едноетапен в рамките на +0,2% до +7,2%.

Подмяна на прозорци

Поради износване и остаряване на материала и обкова и недостатъчно плътното затваряне подмяната на прозорци в нормалния случай се извършва след 30 или 40 години. При налична черна каса подмяната на стар с нов прозорец след 40 години може да се осъществи безразрушително. Тук разликите в разходите при двата метода на монтаж се оценяват в границите от -6,2% до -11,4%.

ift-MO-06/1

В разработването на специализирания бюлетин ift-MO-06/1 участват фирми като Finstral, Iso-Chemie, Veka, DEFLEX, Meesenburg и др. Причините за съставянето на тази концепция са щетите, нанасяни по време на строителството върху прозорците и вратите.

Съвременните дограми далеч надхвърлят стандартните представи за прозорци и врати. От една обикновена преграда, която пази от вятър, дъжд и студ, днес прозорците и вратите са се превърнали в мултифункционален продукт. Те трябва да намаляват енергийните загуби на сградите, да доставят достатъчно количество естествена светлина в помещенията, от тях се изискват звукоизолация, повишена противовзломна устойчивост, слънцезащита, сигурност при експлоатация, безпрепятствено преминаване, противодимна и противопожарна функция, евакуационна сигурност, както и допълнителните улеснения за повишаване на комфорта като моторни задвижвания, връзка със системите за контрол на достъпа или със сградната автоматизация, онлайн управление и други допълнения. Всички тези функции превръщат съвременните прозорци и врати в скъпоструващи системи, които за съжаление трудно се опазват на строежа по време на мокрите строителни процеси. Следователно е необходим нов подход, така че да се елиминират щетите върху тези скъпи продукти и да се намерят други решения за монтаж.

При съставянето на MO-06/1 специалистите от ift Розенхайм и техните партньори са се съобразили и с изискванията на нормите: EN 14351-1:2006+A2:2016, EN 12519:2018, EN 1991-1-4:2010, DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12, DIN 18355:2019-09, както и ръководството за монтаж MO-01/1 и MO-02/1.

Защо монтаж в два етапа?

Авторите на MO-06/1 виждат предимства в две направления.

От една страна, съществува по-голяма сигурност при планиране и спазване на сроковете, намаляват се мерките за защита на дограмите и се елиминират неприятностите по отстраняване на щетите.

От друга страна – двуетапният метод изисква задължителен проект за монтаж, което води и до по-голяма сигурност на изпълнението. Черните каси предоставят фронт за работа на другите дейности и не на последно място изравняват отклоненията в размерите на строителните отвори.

„Прозорците са само толкова добри, колкото е добър техният монтаж“

В предложението за двуетапен вариант на монтаж на ift Розенхайм са залегнали валидните в момента правила за монтаж. Равнините на водоплътност и въздухонепропускливост са запазени. Тук възниква въпросът дали черната каса трябва да бъде изолирана и уплътнена към строителния отвор. В бюлетина изчерпателно са разгледани различните равнини на изолация и уплътняване, както и различните варианти спрямо положението на прозорците в зида. В тази връзка е разгледан и ставащият все по-актуален вариант на изнесен монтаж.  

Накрая са дадени приложения с различни монтажни схеми и обяснения към тях. Материалът е свободен за сваляне от сайта на ift Розенхайм.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори