Home  /  Продукти   »   SOFTLINE 76 AD/MD и SOFTLINE 70 AD с поредното устойчиво подобрение

SOFTLINE 76 AD/MD и SOFTLINE 70 AD с поредното устойчиво подобрение

Делителите вече с цветни камери на профилите

От началото на годината делителите 102.356 от системата SOFTLINE 76 AD/MD и 102.236 от системата SOFTLINE 70 AD вече се предлагат с цветно ядро от небял рециклиран материал.

Съвсем в смисъла на плана за устойчивост на VEKA до 2025 г. тази мярка предоставя няколко предимства на партньорите на системния доставчик.

От една страна, не се налагат каквито и да е промени при обработка на профилите и обичайните работни процеси следват по същия начин както досега. На срезовете се поставят подходящите тапи.

От друга страна, по периферията на профила ефективно се позиционира висококачествен бял материал. Наличната суровина се използва по този начин още по-добре и при напрегнатото положение на пазара за суровини сигурността на доставките и сроковете се гарантират дълготрайно.

Устойчивост, която може да се види

Сега е възможно производителите на дограма да се аргументират още по-еднозначно по отношение на устойчивостта на продуктите. Профилното ядро или цветните повърхности от сив, кафяв или кремав рециклат не се виждат от лицевата страна, с което не се променя познатата визия на прозорците. В същото време изрезка от профила може да онагледи пред клиентите високия дял на рециклиран материал в профилите на VEKA.

С оглед на растящото осъзнаване на значението на устойчивостта това е сериозен аргумент пред клиентите. Контролираният затворен кръг на материалите е сериозна политика за VEKA, която системният доставчик следва активно от няколко десетилетия.  


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори