Home  /  За архитектиПродуктиСлънцезащита   »   Schüco Facid – динамично променяща визия

Schüco Facid – динамично променяща визия

За неограничена фантазия

Разликите между оригиналната иновативна архитектура и конвенционалните сгради са на всяко ниво – от идеята и дизайна до изпълнението и вложените продукти. Това обаче не бива да е причина за липса на оригинални иновативни решения с качествата и предимствата на системните решения – системна сигурност чрез изпитани и сертифицирани компоненти, лесна обработка и изпълнение, постигане на целите с разумно редуцирани съставни елементи и в същото време носители на патентовани концепции или детайли.

В последните години се обръща голямо внимание на гъвкавостта на системните решения, които да позволяват изпълнение на оригинален дизайн при достъпна икономическа стойност, с висока екологична и енергоспестяваща функция, да служат за устойчиви вдъхновения за архитектите и да бъдат оригинални за инвеститорите.

Иновативна корпоративна култура

Устойчивият начин на мислене на Schüco от години поставя предприятието в челните позиции на комплексен системен доставчик на всичко за фасадната обвивка – от прозорци и врати, през фасадни конструкции и свързаните в мрежа фасадни автоматични решения за управление и контрол както на фасадните обвивки, така и на здравословния климат и високия комфорт за обитателите. В много от решенията на предприятието могат да се намерят патентовани практически работещи решения, изпитани, доказани, сертифицирани.

Фасада с патентована технология на монтаж

В момента тече сериозен двегодишен инвестиционен проект в главното седалище на компанията, като целта е да се покажат на практика най-новите иновативни решения от собствената продуктова палитра. Това не подминава и сградата с чисто обслужваща функция – многоетажния паркинг за служители и гости.

Основната носеща конструкция  представлява стоманена колонно-гредова скелетна структура. Традиционно такива паркинг сгради се изпълняват отворени и не притежават архитектурно-естетическа стойност. Тук ситуацията обаче е различна. За изпълнение на фасадната обвивка предприятието избира от продуктовото си портфолио фасадната система Schüco Facid. Благодарение на патентованата си конструкция системата намира приложение в широк спектър от случаи и не е „придирчива“ към контура на носещия скелет на сградата.

Състои се от конзоли, изолация и дифузионно отворена фасадна мембрана. Може да се монтира директно върху носещата конструкция на сградата или да се захване към подконструкция, при която да е носеща само фасадната обвивка. Гъвкавостта за нагаждане към фасадната концепция е голяма.

С Schüco Facid се създават тридименсионални фасади, чиято форма и цвят се постигат от свободното подреждане на профилите. Отделните сегменти могат да бъдат с индивидуална ориентация на равнината на платното, а формата да се допълни или подчертае с изпъкнали и вдлъбнати точки. Възможни са триъгълни, квадратни, трапецовидни, правоъгълни или огънати/дъговидни форми. Прозиращата структура на платното създава дълбочина на картината чрез премрежено очертаващите се структури и предмети от вътрешността на сградата. В определени зони и под определен ъгъл на наблюдение може да бъде дори прозрачна.

Паркинг сградата на Schüco в Билефелд. Архитект: Schlattmeier Arhitekten, фасадна конструкция в съвместно сътрудничество с 3XN.

В долната част носещите колони на сградата са част от визуалната картина на фасадната обвивка. В тази зона се създава илюзията за точково стъпване на фасадната обвивка. Равномерните стъпки на колоните са пресечени в заден план от хоризонталните едномерни линии, очертани от челата на етажните плочи и рампите за изкачване на колите.

Откритата визия на фасадната обвивка в долната партерна част подсказва функционалното предназначение на сградата. Основният обем е покрит с ефирно въздействащото платно на Facid, под което дискретно прозират елементите на носещия скелет на сградата. Използваната възможност за разместване на повърхностите в основната равнина на фасадата създава вълнообразен релеф, играещ с падащата светлина, и напомня трептенето на нежен плат при спокоен полъх на вятъра. Ефектът е подчертан от наклонено разположена ос на симетрия на динамика на изпъкналост и завъртане на съставните равнини. Постигнатото движение разчупва строгия паралелепипед и придава елегантна динамика на общата картина. Непривлекателният индустриален дизайн на многоетажния паркинг е превърнат в ефектна притегателна точка за погледа.

Естествена светлина и цветни прожектори – една сграда с постоянно изменяща се визия.

Facid – добавена стойност на сградната обвивка

Интелигентното решение отговаря на постоянно увеличаващите се изисквания към архитектурната стойност на сградите. Освен естетическа функция Facid изпълнява ролята на ефективна слънцезащита, предоставяща сянка на паркинга и защита от външни въздействия.

Добри възможности се предоставят и за осветление на сградите посредством фронтално или скрито от задната страна осветление. При осветяване зад платното започват да се разчитат структурите във втори план. В зависимост от интензивността на осветяване се постигат различни ефекти.

Осветлението зад паното създава дълбочина на фасадата.

Платното от стъкленовлакнест фазер се изпълнява в клас на горимост А2 (негорим материал) и може да бъде оцветено в цвят по желание. Ситопечат позволява изпълнение на цветни акценти и картини или изображения от корпоративния дизайн на собственика, фирмено лого и други елементи и да се получи професионално представяне. Така всяка фасада, изработена от Facid, придобива уникален вид, независимо че се изработва от системно решение с точно определени компоненти.

Патентованата система на опъване на платното разширява обхвата на приложение на Facid. Освен в новото строителство фасадата може безпроблемно да се използва за модернизация на съществуващи сгради. Съвсем в духа на устойчивото строителство Facid може да се използва при промяна предназначението на сградата или смяна на корпоративната идентичност, без да се налагат разхищаващи ресурси и средства ремонти или преобразувания. Системата може да се използва и за създаване на по-висока стойност на имота. Чрез Facid сградите комуникират с иновациите и получават артистични акценти. Благодарение на елементарния монтаж без специални инструменти или машини и на гъвкавото нагаждане се дава възможност за промяна на фасадата и без да се затваря сградата за ремонт.

Какво се случва отвътре?

Благодарение на иновативната плетка на платното погледът преминава свободно отвътре навън и гледката остава свободна. Същевременно слънцезащитните функции предпазват сградата изцяло от прегряване. Отблясъците са елиминирани и се създава уютна обстановка.

Пример за приложение като плъзгащи се капаци. Комбинирани са три различни цвята на паната.

Facid развихря всяка фантазия и реализира вариации от индивидуалните представи на архитекти и инвеститори на достъпна цена. Патентованата монтажна технология позволява използване върху всякакви основи, с най-разнообразно оформяне на фасадите. Това не е първото предложение на системния доставчик с висока стойност на дизайна и уникално конструктивно решение. Вече познаваме фантазията на параметричната окачена фасада Parametric и комбинативното многообразие на фасадната платформа UDC (Unitized Dynamic Construction) – друго предложение за разчупено архитектурно мислене.  


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори