Home  /  За архитектиПродукти   »   Апликационни фасади върху дървени конструкции

Апликационни фасади върху дървени конструкции

Комбинация дърво, алуминий и стъкло

Целият свят е в процес на промяна, строителството също. Развиват се нови технологии вследствие на климатичните и демографските промени, а посоката към използване на възобновяемите материали между другото води до преоткриване на дървото като строителен материал.

Дървото – един от материалите, които човечеството отдавна използва в строителството, в много региони на света е с добра традиция. Материалът има необходимите якостни характеристики, лесно се формова и обикновено се добива на място и при регулирано използване, изсечените количества се възобновяват постоянно, без да се нарушава равновесието на околната среда, така че се удовлетворяват всички съвременни изисквания за отговорно използване на суровините. Това прави дървесината широко приложима в строителството.

От друга страна, топлият естествен материал е ценен дизайнерски елемент, който придава особен уют в интериора, а фасадите с дървена дограма или други елементи от дърво имат собствен неповторим характер.

Възможните комбинации с други материали са безпроблемни и предлагат интересни решения, каквато е комбинацията на дървена носеща конструкция с апликирани върху нея фасадни профили от алуминий. Някои от водещите системни доставчици на алуминиеви профилни системи предлагат своите решения за такива комбинации, които са разработени на базата на традиционните алуминиеви окачени фасади.

Предложението на Wicona

Профилната система WICTEC 50A е вариантът на Wicona за остъкляване върху дървена или стоманена носеща конструкция. Апликационната система има същата външна визия като алуминиевата окачена фасада, така че изпълнението върху различни носещи конструкции в рамките на един обект не е проблемно за визията.

От страна на помещенията дървото стои топло и уютно, като същевременно изпълнява носещата функция за остъкляването. Системната ширина на WICTEC 50A, както подсказва името, е 50 мм. За пфостените и ригелите се използва един и същи алуминиев апликационен профил. Монтажът става с винтове. Концепцията за отводняване е аналогична на стандартнaта колонно-гредова алуминиева окачена фасада.

Системата WICTEC 50A е идеална за изпълнение на вертикални, полигонални или наклонени фасади, както и остъклени покриви. WICTEC 50A може да се използва и за преградни стени във вътрешното пространство на сградите.

Дървена елементна фасада от Raico ELEMENT + H-I

Един от системните доставчици с широка платформа за остъкляване с апликационна фасада е Raico. За Raico Green Building (зелено строителство) има специално значение, особено при положение, че строителната индустрия причинява почти 40% от световните въглеродни емисии. Със своята конструкция за дървени фасади предприятието предлага възможност за намаляване на въглеродния отпечатък на сградите.

В портфолиото Raico има системни решения за изпълнение с алуминиева декоративна капачка, с дървена капачка или вариант за структурно остъкляване. Освен стандартния вариант за колонно-гредово изпълнение в системните продължения на Raico се намира и елементна фасада.

Фасадата Raico ELEMENT + H-I е подходяща система за големи проекти и притежава познатите предимства на елементната фасада с високата степен на предварителна заготовка. Изработените в заводски условия елементи се монтират бързо на обекта, без да е необходимо скеле за монтажните работи. Елементната дървена фасадна система ELEMENT + H-I е базирана на алуминиевата фасадна система Raico THERM+ H-I. Челната ширина на профилите е 50 мм и дава възможност за монтиране на стъклопакети или пълнежи с дебелина от 40 мм до 64 мм.

Възможно е изработване на елементи с максимални размери 3000 мм х 4000 мм и тегло до около 1000 кг. Тъй като основната част на профила е дървесината, в сравнение с традиционна окачена фасада се използва около 60% по-малко алуминий. При Raico ELEMENT + H-I не алуминият облича дървесината, а обратно, дървесината е основният носещ компонент. Алуминият поема само отговорностите на функционалната равнина – защита от атмосферните условия, топло- и звукоизолация.

Дървена фасадна конструкция Raico THERM+ H-I

Дървената колонно-гредова окачена фасада Raico THERM+ предлага различни апликационни техники за носещи конструкции от различна дървесина с ширина на профилите от 50 мм, алуминиеви профили за апликация и уплътнения.

Предлагат се още с ширини 56 мм, 76 мм и 96 мм, а алуминиевите профили са два вида – със и без водещ фланец в зоната на дървения профил. Монтажът става с елементарно завинтване към основния профил. Конструкцията дава възможност за монтиране на стъкла или стъклопакети с дебелина от 4 мм до 64 мм и тегло до 600 кг.

Системата е с две или три нива на отводняване. Възможно е изпълнение на вертикални, полигонални фасади до 45° и остъклени покриви с наклон до 2°. С някои допълнения с Raico THERM+ H-I могат да се изпълняват фасади за пасивни къщи.

Други примери за елементни фасади

Мострени експонати на елементна дървена фасада, показани на glastech 2023.

Системи Schüco AOS 50TI, 60TI и 75TI

Системните ширини могат да се видят от името на сериите – 50 мм, 60 мм и 75 мм. Максимални стойности на топлопреминаване до 0,67 W/(m2K) при отчитане на въздействието на винтовете върху топлопреминаването. И трите ширини могат да се използват за изпълнение на вертикални фасади и покривни остъкления с наклон до 2°. Улеснена логистика чрез еднакъв изолатор за конструкциите на фасадите и остъклените покриви. Изпитано по стандарта Cradle to Cradle и напълно рециклиращи се изолатори.

Възможни са три нива на отводняване, които следват логиката на окачените алуминиеви фасади.

Възможност за монтаж на стъкла и стъклопакети с дебелина от 8 мм до 70 мм. Носещи подложки поемат теглото от стъклопакетите и ги пренасят към носещата конструкция. Максималното тегло, което може да се поеме, е 1100 кг.

Уплътняващите аксесоари, които се използват за уплътняване на снадките при хоризонталния и вертикалния профил, се прилагат без допълнително уплътняващи лепила и осигуряват бърз и сигурен монтаж.

Възможно е изработване на отваряеми полета, клапи, стандартни или димоотвеждащи прозорци.

Завършването на фасадата към околните елементи на сградата става по аналогичен начин и при спазване на същите принципи както при алуминиевите окачени фасади.

Системите са допустими при дървени конструкции от иглолистна дървесина или дъб.

Приложението на алуминиеви апликационни системи върху носеща конструкция от дърво е ограничено при високи обекти заради условията за противопожарна защита. При използването на дървени конструкции те трябва да бъдат съобразени с изискванията за пожарна безопасност.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори