Home  /  За архитектиСигурностСигурностСъбития   »   Специална демонстрация на щанда на ift Розенхайм на glasstec 2022

Специална демонстрация на щанда на ift Розенхайм на glasstec 2022

Изпитване на пожарозащитни стъкла

Институтът по прозоречна техника ift Розенхайм, Германия, организира представянето си на панаирите с ефектни нагледни демонстрации на това, което се случва в лабораториите за изпитване, допълнено от много рекламни материали и, разбира се, най-интересното – с възможност за директен контакт и обмяна на мисли с експертите на института. Специалното представяне на glasstec през тази година институтът посвети на противопожарната защита.

Изпитванията, които се провеждат в ift Розенхайм, и сертификатите за тях са признати на много международни пазари и по темата пожарозащита включват определяне на огнеустойчивостта, дълготрайността на функцията, противодимната защита и поведение при пожар. Освен това институтът провежда външен независим контрол на производството и влагането в строителството на противопожарни елементи – врати, прозорци, витрини, фасади, и издава съответните сертификати. Изпитванията могат да се правят по европейски, английски, американски или други норми.

Пожарите в съвремието не са толкова чести, колкото в предишни времена, но благодарение на все по-гъстото застрояване и израстване на градовете във височина справянето с тях е свързано с преодоляване на сложни условия – достъп до горящия обект, прекалено голямата височина за достигане със средствата за борба с пожара, използване на изкуствени материали, които за броени минути разпространяват неконтролируемо пожара.

Ето защо осигуряването на надеждни и работещи евакуационни пътища, по които пожарникари и спасители да провеждат акциите си, както и използването на материали и концепции за максимално ограничаване разпространението на огън и дим са част от задачите на съвременното строителство. Спасяването на човешки животи в горящи сгради, както и опазването живота на служителите на пожарната са основна задача на всички специалисти, работещи по темата противопожарна защита.

Изпитване на стъкло на огън

Два пъти дневно, под стриктно спазване на противопожарните мерки на панаира в Дюселдорф, експертите на ift Розенхайм демонстрираха на щанда си как се провежда изпитване на пожарозащитни стъкла и разясняваха на широката публика значението на хай-тех продуктите.

С помощта на малка демонстрационна пещ, разработена точно за представянето на темата пожарозащитни стъкла, на посетителите се онагледи при какви условия и какви параметри и зависимости се отчитат при провеждането на изпитванията в лабораторни условия.

От лявата страна е поставено армирано стъкло, от дясната е стъкло с пожарозащитно покритие. Върху двете стъкла от външната страна се виждат сензорите, които отчитат температурата. Вътре в камерата (белият квадрат) е поставен друг датчик, който да отчита температурата, с която се въздейства върху двете стъкла.

В демонстрацията са включени два вида стъкла – традиционно армирано и съвременно противопожарно стъкло. В камерата е позициониран температурен датчик, който да показва развитата вътрешна температура. Върху външните повърхности на двете стъкла, т.е. върху противоположната на източника на огън страна са поставени също датчици, които да отчитат температурата на стъклата. По този начин се прави сравнение на развитието на температурните условия от страна на огъня и от страна на защитените пътища за евакуация.

На голям екран, разположен до демонстрационната камера, се показват в реално време стойностите, които трите датчика отчитат във всеки момент от изпитването. Достатъчни са около 12 мин. (времето за провеждане на демонстрацията), за да се видят начините на реакция на двата вида стъкла, както и температурите, които се развиват от двете им страни. Армираното стъкло още в първите няколко минути на подлагане на огън се пропуква, но благодарение на армировката остава в рамката. От графиката на стойностите, показани на екрана, става ясно, че температурата от външната страна на армираното стъкло е много висока, за да бъде безопасна, и е достатъчна, за да предизвика запалване на предмети, които се намират в близост до него. Експертът от ift Розенхайм, който провежда опита, показва с помощта на памук, който допира до армираното стъкло, колко бързо става възпламеняването при допир до повърхността на стъклото.

Съвсем друга е реакцията на пожарозащитното стъкло. Приблизително в същия момент, в който армираното стъкло започва да се чупи от горещината, пожарозащитното стъкло започва да променя цвета си, неговото покритие започва да реагира на високите температури. По време на опита експертът няколко пъти поставя ръката си върху повърхността на пожарозащитното стъкло, без да се изгори. Повърхността действително се е затоплила, но температурата е ниска и не може да нарани човек, който в паниката на евакуацията случайно се е допрял до него. Топлината също така не е достатъчна, за да запали намиращи се в близост до защитената страна предмети.

Изпитване в лабораторни условия

За ift Розенхайм темата за противопожарната безопасност е от голямо значение. Измерването и оценката на материали или цели конструкции за тяхната устойчивост при огън дава яснота за протичане на процесите при пожар и предоставя ценна информация за проектанти и архитекти при съставянето на противопожарните концепции в сградите.

Институтът ift Розенхайм разполага с възможност за изпитване на най-различни материали и компоненти, включително на фрагменти от окачени фасади. В четирите пещи за прозорци, врати, фасади и портали могат да се правят изпитвания на елементи с размер до 5,0 м х 8,0 м.

Разработената от ift Розенхайм техника за измерване и създаване на условията на огън дава възможност за провеждане на изпитвания по различни норми, както и гарантира равномерно създаване на огън и налягане в пещите. Отделените при горенето газове се пречистват и едва тогава се извеждат навън. Температурата на горене може да достигне 1200 градуса. Формата на пещта и разполагането на горелките в нея максимално точно отговарят на кривата на съотношението време към градуси, която е типична при пожар в сгради.

При изпитванията се правят замервания и се контролира поведението на всички елементи – стъкла, профили, уплътнения, изолатори, форма на фасадата. Всичко може да бъде измерено с един опит, което пести време и средства. Целият процес се заснема с видеокамера, както общо, така и съсредоточено върху определени точки, чието поведение трябва по-детайлно да се проследи. Това позволява впоследствие да се прегледа целият процес колкото пъти е необходимо. Също така не е необходимо всички да присъстват на място и изпитването може да се наблюдава дистанционно. На базата на получените резултати се прави оценка и продуктът се класифицира в съответния клас.

Но за да могат всички предприети мерки действително да работят правилно и ефективно да предпазват в условия на реален пожар, въпросните противопожарни дограми трябва да бъдат оставени да работят по предназначение. Много са примерите, при които скъпоструващи противопожарни врати са отворени и застопорени в отворено положение с някакъв предмет, обикновено дървен клин, който в евакуационна ситуация няма да позволи на вратата да изпълни защитната си функция. Един най-обикновен дървен клин обезврежда ноу-хау, постигнато с много знания, изпитвания, проучвания и за съжаление и с трагичния опит от предишни пожари. При предаването на пожарозащитни врати, прозорци и фасади на собствениците те трябва задължително да бъдат инструктирани как да ги използват в ежедневието и сами да следят за правилната им експлоатация, защото в противен случай всички усилия, познания и технологии се оказват напразни.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори