Home  /  СъбитияТърговци   »   Bau 2023 – ift посвещава участието си на: климатично неутрално строителство

Bau 2023 – ift посвещава участието си на: климатично неутрално строителство

В Мюнхен от 17 до 22 април 2023 г

На всеки строителен панаир институтът по прозоречна техника ift от Розенхайм прави специално представяне, в което показва актуалното ниво на бранша по определена тема и собствените си постижения в областта на изпитванията в съответната област. За специализирания международен панаир BAU в Мюнхен от 17 до 22 април през тази година в хале С4 ift ще представи как с климатично неутрални и устойчиви продукти може да се строи климатично безопасно.

Човечеството има неотложна нужда от действие, за да може да ограничи въздействията на климатичните промени. Това се отнася особено за строителния сектор, който има значителен принос към промените в климата вследствие на енергийната консумация за отопление и СО2 емисиите при строителството на сгради и производството на строителни продукти. Ето защо бъдещите строителни продукти трябва да са енергийно ефективни, устойчиви и резистентни на екстремните климатични прояви. В хале С4 на щандове 501 и 502 ift Розенхайм ще представи съвместно с иновативни изложители подходящите технологии и критерии за оценка на бъдещите продукти за строителството.

Потенциал в подмяната на прозорци

До 2030 година емисиите въглероден двуокис трябва да се намалят драстично, преди да се достигнат пикови точки, които ще затруднят значително всички усилия. В тези процеси строителството представлява важен лост, защото със значителния дял на фосилната енергия за отопление и СО2 емисиите за производство на строителни продукти има сериозно влияние върху климата. Голям потенциал в борбата с климатичните промени се вижда в енергийното саниране на сградите. Милиони са старите прозорци, които чакат да бъдат подменени с нови, многофункционални варианти стъкла, така че да се спестят тонове въглероден двуокис годишно. Специалистите определят за тези мерки потенциал от 50% за постигане на поставените нива до 2030 година. Ето защо увеличаването на енергийното и устойчивото саниране на сградите е наложително и възможно.

Политиката трябва да действа

От политиката се изисква създаване на бустер на санирането с атрактивни програми за стимулиране, заостряне на изискванията към потреблението на енергия или задължаване за саниране. Може да се очаква през 2025 година да се повишат изискванията към коефициента на топлопреминаване на фасадите, както и да се изчисляват соларните приноси на топлина. Натиск идва на европейско ниво под формата на „Minimized Energy Performance Standards (MEPS)“, според което се изисква от 2030 година да се строят само климатично неутрални сгради.

Защита от екстремни климатични прояви

Безспорно е, че последиците от климатичните промени се проявяват все по-често и съответно носят все повече рискове за човека, особено горещите вълни, проливните дъждове или ураганите. По тази причина много инвеститори искат да се защитят по-добре срещу екстремни климатични въздействия. Същите данни показва и онлайн проучване на ift Розенхайм и B+L. От всички 476 участници 65% са на мнение, че търсенето на устойчиви и климатично неутрални строителни продукти се увеличава и е необходима система за оценка, защото нормативната оценка е остаряла или изобщо не съществува. Въздействието върху околната среда наистина може да се регулира с декларациите за екологичност, но строителната практика се нуждае от елементарна оценка на устойчивостта и въздействието на строителните продукти върху климата.

Теми и експонати на специалната демонстрация

  1. Намаляване на емисиите въглероден двуокис и подобряване на енергийната ефективност на строителните суровини, дограмите и сградите.
  2. Защита и устойчивост на екстремните природни въздействия като наводнения и урагани.
  3. Продукти от възобновяеми суровини, респективно с висок дял на рециклиран материал.
  4. Технологии за опростяване на енергийното саниране (серийно саниране, монтажни системи, модулни концепции).
  5. Продукти с добра концепция за поддръжка и рециклиране, опазване на устойчивостта и пестеливо използване на ресурсите.
  6. Адаптивни слънцезащитни системи, които да намаляват нуждата от климатични системи и да защитават от горещи вълни.
  7. Децентрализирани системи за вентилация за нощно охлаждане на сградите и използване на естествено проветряване.
  8. Дигитално управляеми системи за намаляване на емисиите въглероден двуокис при строителството и експлоатация на сградите.
  9. „Зелени“ фасади и технологии за подобряване качеството на въздуха, микроклимата и градската среда.

Изчерпателна информация за представянето на предстоящото международно събитие  може да се получи на сайта на института ift Розенхайм.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори