Home  /  Новини и тенденцииПродукти   »   Проучване: VISS³ фасада със свободна форма с 3D отпечатани стоманени възли

Проучване: VISS³ фасада със свободна форма с 3D отпечатани стоманени възли

Устойчиво решение за стоманени фасади

Jansen залага на изразната сила на фасадите и обектовите решения с висококачествен дизайн. Сега добавя и 3D на стоманени детайли, които да обогатят дизайнерските възможности на фасадната система VISS в триизмерни дименсии. VISS³ създава свързващи елементи чрез комбинация от системата VISS и 3D стоманени възли. Така могат да се съставят впечатляващи свободни фасадни форми.

Научноизследователско сътрудничество

В рамките на научноизследователско сътрудничество с техническия университет Delft, Холандия, инженерното бюро knippershelbig GmbH Щутгарт, Германия, и MG Metalltechnik GmbH, Матрай, Австрия, Jansen проучи приложението на 3D печата за производство на стоманени възли. Новата технология отваря нови хоризонти пред архитектите, свързани с моделирането на фасадите. Възлите могат да се изградят с различни градуси, като е възможно да образуват остри или тъпи ъгли. Фасадата VISS³ е самоносеща, предаването на товарите става от прифлите директно във възлите, без да се изисква субконструкция. Така Jansen VISS³ позволява конструкции с комплексни фасади със свободна форма и остъклени покриви с всякаква геометрия.

Максимална прозрачност на фасадите

Jansen VISS³ с 3D напечатаните стоманени възли в комбинация със системните профили на Jansen VISS позволяват монтаж на големи стъкла. Профилите са с ширина 50 мм или 60 мм. Големите стъкла и тесните профили са оптималните условия за проникване на максимално количество дневна светлина в помещенията, с което се намаляват енргийните разходи за осветление. Освен това 3D формите на фасадите поемат по-високи ветрови натоварвания. Така се получава фасадна конструкция с малко профили и много стъкло.

3D печатни технологии

DED е съкращение на Direct Energy Deposition. DED означава 3D печатна технология с метали, при която се произвеждат детайли чрез разтопяване на съответна суровина. По принцип този изходен материал представлява прах или тел и метал. Металният прах, респективно тел, се подава през дюза и чрез фокусиран източник на топлина, в повечето случаи лазер или електронен лъч, бива разтопяван.

SLM е съкращение за селективно лазерно топене. SLM означава 3D печатна технология с метали, при която по принцип се използва прах на метали. Нанасят се тънки слоеве метален прах и чрез лазерен лъч се разтапят с огромна точност в предварително зададената форма. Този процес се повтаря слой по слой, докато се постигне пълният обем на елемента.

Фасада със свободна форма: дизайн в детайла

Особено впечатление при проучването, направено за Jansen VISS³ фасадата, прави равнината на отводняване: открито разположените уплътнителни кръстове се отпечатват към ставата, така че отводняването се извършва само в едно ниво. В същото време скритата връзка създава хомогенна визия.

Свободно оформени възли от облагородена стомана се произвеждат обектово за VISS³. Основната конструкция е базирана на системната фасада VISS, вследствие на което монтажът е лесен и бърз, още повече че свързването на профилите и ставата не изисква специални инструменти и съответно се реализира ефективно.

Високата корозионна устойчивост на облагородената стомана и боядисаната стомана на профилите създават дълготрайна и здрава фасадна конструкция, която изпълнява предназначението си за десетилетия напред. Не на последно място стоманата е напълно рециклиращ се материал, който отговаря на критериите за устойчиво строителство.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори