Home  /  За инвеститориНовини и тенденцииСъбития   »   ПОРЕДЕН ВАЖЕН ФОРУМ СЛЕД LIGNA В ХАНОВЕР

ПОРЕДЕН ВАЖЕН ФОРУМ СЛЕД LIGNA В ХАНОВЕР

EMO Хановер, водещото световно търговско изложение за производствени технологии, ще се проведе от 18 до 23 септември 2023 година

Панаирът ЕМО представя актуалното състояние на международните производствени технологии и отправя поглед към бъдещото развитие. “Убедени сме, че този водещ панаир може да допринесе значително за напредъка на индустрията в България”, споделя Мартин Гьобел, ръководител на отдел Търговски панаири при организатора на изложението VDW, Германската асоциация на производителите на металорежещи машини, в рамките на дигиталното събитие за пресата, провело се на 11 април 2023 г. Световното турне на EMO ще направи подобни спирки в още около 40 държави.

През настоящата година българската икономика ще продължи да расте.  От една страна, промишлеността има съществен принос за генерирането на БВП. От друга страна, инвестиционните разходи в България ще стимулират разширяването на инфраструктурните и строителните проекти, както и на електроснабдяването, газоснабдяването и водоснабдяването. Общо 12,3 млрд. евро са на разположение на България по линия на Европейския инструмент за възстановяване и устойчивост. Министерството на икономиката на България очаква през тази година дванадесет големи инвестиции на стойност около 383 млн. евро. Наред с други проекти, страната планира да разшири производството на енергия от възобновяеми източници и да подобри инфраструктурата на електропреносната мрежа. България също така планира постепенно да се откаже от въглищата и се стреми да постигне неутралност по отношение на климата. Като част от добрите търговски отношения между България и Германия, германски компании от години инвестират в България. По този начин България постепенно се превръща във високотехнологично средище за бизнеса. “В рамките на панаира ЕМО Хановер отговорните лица и фактори от българската индустрия, правителството и институциите за насърчаване на инвестициите ще имат уникална възможност да получат целенасочена информация за това, кои технологии най-ефикасно могат да бъдат използвани за осъществяване на планираните проекти”, разяснява Гьобел.

Последното издание на панаира EMO Хановер 2019 привлече около 116.700 посетители от 149 държави. От тях 250 бяха експерти дошли от България. Общо 51 % от посетителите на изложението са пътували до Хановер от държави извън Германия.

До момента са се регистрирани общо около 1500 изложители от 43 държави, включително много компании от държави, които са водещи доставчици на България. “За да се сравнят и оценят директно техническите разработки, а при необходимост и да се намерят компетентни партньори, изложението ЕМО Хановер е точната и най-подходяща платформа, защото е широко представена и позиционирана по цялата верига на създаването на стойност и успява да онагледи пълната глобална гама”, завършва Гьобел.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори