Home  /  UncategorizedПродукти   »   От 15 до 19 май – LIGNA 2023 с нови импулси за устойчива икономика

От 15 до 19 май – LIGNA 2023 с нови импулси за устойчива икономика

Всичко за съвременната дървопреработваща промишленост

С фокус върху темата „Технологии за биоикономика“ LIGNA 2023 поставя важен знак за развитието на международната стратегия за устойчивост. Като световна трибуна за дървообработващата промишленост, панаирът е идеалното място за представяне на технологиите за биоикономиката, които осигуряват ефективното преобразуване на биологичните суровини във висококачествени продукти. В това отношение дървообработващата и дървопреработвателната промишленост все повече се превръщат в най-важния играч.

Предизвикателствата на European Green Deal разпознати като шанс

На фона на Европейския зелен пакт като всеобхватна концепция на Европейската комисия за превръщане на Европа в неутрална по отношение на климата до 2050 г., дървообработващата промишленост е изправена пред изключителни предизвикателства. LIGNA 2023 помага да се изяснят възможностите и да се посочат възможни решения. Защото дърводобивната и дървопреработващата промишленост, от една страна, заради European Green Deal ще трябва да престрои своите практики и процеси към по-щадящи околната среда, от друга – ще се възползва от нарастващото търсене на продукти на основата на дървесина като алтернатива на конвенционалните материали. Освен това Европейският зелен пакт отваря възможности за финансиране на компании, които разработват и въвеждат екологични процеси и технологии.  

Използване на устойчиво добивани ресурси

Не само строителни материали и мебели, но и много продукти от ежедневието могат да бъдат произведени от устойчиво добивана дървесина. Тук потенциалните възможности, които се използват за производството на биохимикали от дървесина, играят важна роля. Чрез използването на ензими и микроорганизми от съставки на дървесината като целулоза и лигнин могат да се добиват ценни химични суровини за производство на биопласти, текстилни влакна и други биобазирани продукти. Не на последно място използването на отпадъчни материали от дървесина могат да се използват за произвеждане на биоенергия.

 Определящите теми за следващите години

„Процесите и необходимите машини и системи за кръговата икономика на дървесината ще бъдат доминиращите теми за следващите години и дори десетилетия“, прогнозира проф. д-р Матиас Цшайле от Факултета по технологии на дървесината от Техническия университет в Розенхайм.

„Дървесината като суровина е на разположение в големи количества по цял свят, възобновяема суровина с много голям потенциал на многообразни традиционни, но и с нови суровинни и енергетични приложения. Те трябва да бъдат допълнително развити, а регионалните децентрализирани пътища за добиване трябва да бъдат разработени устойчиво. Има почти неизчерпаем набор от задачи за решаване. Въпросите за ефективно използване на ресурсите и енергията в контекста на кръговата икономика, базирана на дървесината, става толкова по-важна, колкото повече приложения се гарантират за дървесината като суровина. В това отношение в обозримо бъдеще съществена роля ще играят преди всичко нови технологии и продукти с минимално, високоефективно и оптимизирано използване на материала“, очаква Цшайле от бъдещето на дървообработващата и дървопреработвателната промишленост.

Наред с големия брой задачи стои и осигуряването на суровинна база в дългосрочен план чрез устойчиво управление на горите, както и засилване на кръговата икономика и иновативното приложение на дървесината.

Workers from the Strîmbu-Băiuț Forest Management Unit harvesting FSC-certified beech trees. Maramures, Romania. WWF and IKEA Partnership Photo Stories with James Morgan of old growth and FSC working forest in Maramures, Romania.

Изложителите на LIGNA 2023 приемат предизвикателствата. Много иновационно силни играчи от дървообработващата и дървопреработвателната промишленост показват на LIGNA 2023  как се изгражда устойчива кръгова икономика.

Специалисти в областта на машините и съоръженията показват в Хановер и решения за рециклиране, така че ефективно да се оползотворят остатъците от дървесина в производството на нови продукти. Производители на лепила с дълга традиция в устойчивостта предлагат продукти на базата на възобновяеми суровини, като например растителното олио. По този начин лепилата също са част от кръговата икономика, тъй като се изпълняват от възобновяеми ресурси и при изхвърляне замърсяват незначително околната среда.

Съзнанието за устойчиво използване на дървесината расте

Дървопреработващата промишленост следователно предлага начини за разрешаване на предизвикателствата, които се изправят пред дървесината в бъдеще, както и необходимите предпоставки за образуването на премерена биоикономика. Изследване на университета в Касел съвместно с World Wide Fund For Nature (WWF) описва: използваната годишно дървесина по цял свят възлиза на 4,3 до 5 млрд. кубични метра, което далеч надхвърля трите млрд. кубични метра устойчиво използване на горите. Следователно изсичането на дървесината спешно трябва да бъде вкарано в правилния път. И това действително се случва. Използването на зелени технологии и процеси в дървообработващата и дървопреработващата промишленост, намаляването на отпадъците, ограничаване на използването на химикали са мероприятия, които се увеличават. Към това се добавя дигитализацията и автоматизацията, които управляват процесите по-ефективно и по-продуктивно. Развиват се нови технологии, които позволяват ново приложение на дървесината, преди всичко в строителната индустрия, но също и в транспорта и други области. Расте и съзнанието за устойчиво използване на дървесината и другите природни ресурси, както показва LIGNA 2023.

За LIGNA

Международният панаир на дървообработващата и дървопреработващата индустрия показва комплексните предложения за първичната и вторичната индустрия – инструменти, машини и съоръжения за единично и серийно производство, повърхностни технологии, производство на материали на основата на дървесина, дъскорезни технологии, енергия от дървесина, машинни компоненти и автоматизация, както и машини и системи за горско стопанство.

За повече информация:

www.ligna.de.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори