Home  /  UncategorizedЗа архитектиПродуктиПродукти   »   Build Beyond Tomorrow

Build Beyond Tomorrow

С големи крачки напред към кръговата икономика

Wicona също демонстрира своите постижения по темата устойчивост и затворен цикъл на икономиката. На водещия международен панаир BAU показва не само продукти под формата на обектови решения, но и прозорци и врати от нова генерация. Участието в панаира е причина на международната публика да се представят мерките, които  Wicona предприема в насока затворена кръгова икономика. Между новостите е сплавта Hydro Circal от рециклиран материал, с който се поставят нови мащаби при намаляване на енергийните загуби и ограничаване емисиите на въглероден двуокис.

Голяма част от новостите при прозорците, вратите и фасадите се изработват от алуминиевата сплав Hydro Circal като например Wicstyle 75 NG – една по-нататъшна разработка на серията за врати Wicstyle 75 evo.  

Този вариант може да се достави като решение с напълно нулев праг и вграден линеен отводнител като опция. Новост е и еднокамерната неизолирана система Wicstyle 65 N NG с дълбочина на конструкцията 65 мм. Благодарение на модулната концепция, вратата стандартно може да се допълва с противодимни и противопожарна функция.

Акцент при фасадните системи е Wictec 60 NG, разработена специално за поемане на големи стъклопакети с тегло до 850 килограма. Коефициентът на топлопреминаване стига до 0,67 W/(m2K).

Новост при прозорците е Wicline 90 SK с много добри параметри и дълбочина 90 мм, базирана на висококачествената система Wicline 75 evo. Топлоизолацията е подобрена и могат да се използват по-добели стъклопакети и пълнежи.

Не на последно място се представя доразработката на успешната система за плъзгане/плъзгане с повдигане Wicslide 150 PS, както и новите дизайнерски дръжки Wictouch.

Фасадата на офисната сграда на Хади Техерани е първият проект в света, в който е използвана алуминиевата сплав Hydro Circal 100R, изработена 100% от алуминий End-of-Life.

Дигитално проектиране на фасади с Wictop 9.0

На международния панаир BAU в Мюнхен Wicona представя най-новите допълнения на дигиталния продукт за проектиране на фасади. Новата версия Wictop 9.0 на 3D софтуера предлага на производители и проектанти много възможности за оптимална и по-ефективна обработка на поръчките. Проектите могат да бъдат визуализирани реалистично в контекста на заобикалящата ги среда и градоустройство. В допълнение – за всеки отделен компонент се генериран QR код. Чрез него се запазва цялата необходима информация, която може да бъде проследена цифрово от производството през фазата на използване до рециклирането.

Build Beyond Tomorrow

В тези ключови думи се крие цялата стратегия, отразяваща комплексната корпоративна култура на производителя. Насочено към общите цели на устойчивостта, предприятието цели намаляване на половина на емисиите въглероден диоксид, както и форсиране на затворения цикъл на икономиката до 2025 г.

Още през 2021 г. трите марки на Hydro Building Systems успяха да намалят емисиите на СО2 с 25% сравнено с 2018 г. Стратегията на Wicona „Build Beyond Tomorrow“ е продължение на вече приложените мерки. Последователното им развитие цели още по-ясна и по-прозрачна комуникация, както и лесна и надеждна измеримост.

„При анализиране на емисиите въглероден диоксид на една сграда е важно не само да се вземе предвид фазата на експлоатация, но и фазите на производство, транспорт, строителство и приключване на жизнения цикъл – коментира Ралф Зойферт, вицепрезидент за Северна Европа и управител на Wicona. – Тук има още потенциални възможности за намаляване на парниковите газове.  И точно тях искаме да използваме.“

Wicona инвестира в логистиката си кръгло 20 млн. евро. Включени са системи за високи стелажи, както и собствено съоръжение за прахово боядисване.

Разработване на устойчиви продукти

Wicona разглежда целия цикъл на сградата като цяло и контролира всяка стъпка от веригата. Стратегията се разпростира далеч извън производството на алуминий с ниски  СО2 емисии. Цялата компания се управлява възможно най-устойчиво. Наред със самите материали стратегията се опира на три стълба: продукт, предприятие и общество. Още през 2019 г. Wicona възприе концепцията „зелен алуминий“. Hydro Circal е алуминиева сплав с най-нисък въглероден отпечатък – 2,3 килограма СО2 на килограм алуминий, което представлява 73% по-малко от средната стойност за Европа. Освен това за производството на Hydro Circal се консумира само 5% от енергията, нужна за производството на първичен алуминий.

Използването на изолатори за термично разделяне на профилите от рециклиран материал предприятието прилага още от 2015 г. Те се изработват изцяло от рециклиран материал. Като цяло предприетите мерки подобряват екологичния баланс, без да се накърнява качеството на системите.

Социална отговорност

Wicona оптимизира всяка брънка от веригата, например процесите на екструзия, праховото покритие, опаковката, транспорта и внимава при подбора на партньорите и доставчиците за повишаване на стойностите на устойчивостта. И не на последно място Wicona осъзнава своята социална отговорност и подкрепя развитието на месните общини. Компанията работи съвместно с неправителствени организации като WEbuilding и Unicef.

Следващата крачка

Още през май миналата година Hydro обяви на своя англоезичен уебсайт, че за първи път е произведено по-голямо количество алуминий с още по-добри резултати при емисии въглероден диоксид в завода в Клерво, Люксембург. Тази сплав се състои от 100 процента излязъл от употреба скрап, който се преработва в заготовки за екструдиране в завода на Hydro в Клерво.

Особеното предизвикателство се състои в това да се контролират другите метали в състава на сплав като например медта, тъй като впоследствие примесите оказват въздействие върху качеството. Специалистът по сплави Hydro постигна ново техническо решение – механичните качества отговарят на тези на първичния алуминий. С новата сплав се прави и сериозна крачка по отношение на въглеродния отпечатък.

Предимство за партньорите на Wicona

Преди четири години Wicona постави системите си на базата на сплавта Hydro Circal 75R, която съдържа минимум 75% рециклиран алуминий. Предприятието активно подпомага участниците в целия проект – от инвеститора, основния предприемач и архитекта до производителя на прозорците и фасадите при приложението на поставените цели. За да бъдат окуражавани производителите на дограма за ангажимента си към намаляването на СО2 отпечатъка, Wicona им издава сертификати и им отделя място в шоурума си. Междувременно почти 400 предприятия са получили сертификата на Wicona. Това отваря вратите за участие в сгради, които се сертифицират по DGNB, LEED или BREEAM.

Новите системи на Wicona се произвеждат на принципа 75/95, това означава минимум 75% рециклиран материал и минимум 95% възможност за рециклиране. Въглеродният отпечатък на Hydro Circal се числи към най-ниските – 2,3 килограма СО2 на килограм алуминий.

Цялостна концепция за СО2 емисиите

С концепцията 75/95 предприятието прави следващите крачки и интегрира Hydro Circal в по-обхватна и обща концепция. Това означава, че всички нови системни решения съдържат минимум 75% рециклиран материал, а 95% от материалите могат да се рециклират. При разработването на нови продукти се обръща внимание на лесния демонтаж и възможността за сортиране на съставните материали за постигане на висока способност за рециклиране.

Също така всички използвани материали като алуминий, неръждавейка, термопласти в новите продукти следват принципа 75/95. Доставчиците на материали съответно също са привлечени за каузата – избират се само тези, които са в състояние да отговорят на критериите и стратегически са поели по правилния път за постигане на затворен цикъл на икономиката.

Предприятието е сигурно, че чрез стратегията 75/95 може да намали емисиите на въглероден диоксид поне с 65%. Така производителите на дограма и фасади ще могат да са конкурентни и спокойно да бъдат част от устойчивото строителство. Стъпката е от значение за всички стремящи се да постигнат 100% затворен цикъл.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори