Home  /  КомфортПродукти   »   Вакуумни стъклопакети

Вакуумни стъклопакети

Все още спорният продукт

Вакуумните стъклопакети са тема, която се изследва от години в стъкларския бранш. Те са привлекателна алтернатива на традиционните стъклопакети, тъй като притежават качества, като например много по-малкото тегло, непроменливи във времето показатели, висока топлоизолация (подобна на тройните стъклопакети) и по-малка дебелина, които са интересни за производителите на фасади, прозорци и врати.

Безспорно предимство за вакуумните стъкла е приложимостта им в сградите, които са архитектурни паметници. Поради малката си дебелина вакуумният стъклопакет спокойно може да замести старите стъкла, да подобри топлоизолацията на прозорците, така че се запазва старата рамка на автентичния прозорец, а топлотехническите качества се подобряват значително.

Холандският производител BENGGlas, чиято разработка бе представена на glasstec 2022, впечатлява с обявения коефициент на топлопреминаване Ug от едва 0,4 W/(m2K). Нещо повече – според производителя това е най-тънкото вакуумно стъкло с отлична визия. Минималните размери на стъклопакетите на различните варианти на BENGGlas са 300 мм х 300 мм, а максималните са 1500 мм х 2500 мм или 1800 мм х 3000 мм. Теглото на стъклопакетите е от порядъка на 20 кг до 30 кг на квадратен метър. Соларният фактор може да достигне до 0,39 при светлопропускливост 78.

Производителят посочва ценова конкурентоспособност при голямо количество повторяеми размери, т.е. както при дограмите на архитектурните паметници с множество разграфявания на визията на прозорците.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори