Home  /  ПродуктиРечник   »   С микровентилация във фалца е възможно

С микровентилация във фалца е възможно

Свежият въздух не предизвиква енергийни загуби

Високите енергийни разходи са причина много от обитателите на жилища да не проветряват достатъчно, за да ограничат загубите на топлина. На база на физичните закони такова поведение е грешно, още повече че микровентилациите са идеалното решение на проблема.

„За да се затопли влажен въздух, е необходима повече енергия, отколкото за затопляне на свеж въздух, коментира Томас Ферхофен, управителят на Regel-air. – Чрез хората и животните, при готвене или миене се отделя влага в помещенията. Влажният въздух се затопля по-трудно.“ Освен това влагата се утаява по стените, мебелите и други повърхности. Това означава – вместо да се намаляват разходите за отопление, те се увеличават.

Влажността на въздуха може да се регулира с равномерно и постоянно проветряване. Особено през зимата помага единствено правилното проветряване. Това може да стане като на всеки два часа прозорците се отворят изцяло, което обаче води до изстиване на помещението и съответно до допълнителни разходи за повторно затопляне.

Алтернативата – микровентилация във фалца на прозорците. „Тя осигурява перманентна обмяна на въздух, без температурата в помещението да спада.“

Предварително затоплен въздух

Дължи се на постоянния малък въздушен поток, който преминава през микровентилацията и който по пътя отвън навътре се затопля. „От точката на влизане в прозореца до достигане на стаята въздухът се затопля с около десет градуса“, коментира Ферхофен. Така микровентилацията осигурява постоянно свеж въздух в помещенията, без да предизвиква допълнителни разходи за отопление.

Тъй като микровентилацията изпълнява задачата си по чисто физични закони, без да изисква енергия, проветряването се осъществява без допълнителни разходи.

И за дооборудване

Микровентилациите могат да бъдат добавени и към съществуващи прозорци. Regel-air се предлага за почти всички профилни системи, може да се използва при производството на нови прозорци или да бъде добавян към стари прозорци, както и към прозорци на архитектурни паметници.

Микровентилацията може да се използва за приток на въздух за газови котли или камини. Използването на микровентилациите са и най-лесният и евтин начин за вентилация, за да може през студените месеци на годината да се проветрява без топлинни загуби и без предизвикване на допълнителни енергийни разходи.

  Енталпия на въздуха в kJ/kg
  Температура  Относителна влажност
  45%  60%  70%  80%
  20°С  36,7  42,3  46,1  49,8
  21°С  38,8  44,8  48,8  52,8
  22°С  40,9  47,3  51,6  55,9
  Произтичащ преразход на енергия за отопление в %
  Температура  Относителна влажност
  45%  60%  70%  80%
  20°С  Базова стойност = 0  15%  26%  36%
  21°С  6%  22%  33%  44%
  22°С  11%  29%  41%  52%С
Таблицата показва влиянието на относителната влажност на въздуха върху разхода на енергия. Проветряването води до намаляване на относителната влажност, вследствие на което разходите за отопление доказано се намаляват.
*Енталпия: съдържанието на енергия в дадена термодинамична система (не много коректно – топлината, която се съдържа в една система).

Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори