Home  /  За архитектиПродукти   »   Три системи за изнесен монтаж от illbruck

Три системи за изнесен монтаж от illbruck

Решения за монтаж в равнината на топлоизолация

Още през 2012 г. illbruck представи на пазара системата за изнесен монтаж SY001 и SY002, а с най-новия вариант SY003 проектанти и производители получават подходящите решения за изнесен монтаж, отговарящи на изискванията в строителството.

SY001 Pro е първата и досега единствена система, проверена от ift Розенхайм, за изнесен монтаж.

Три вида профили

Трите вида профили за изнесен монтаж се отличават по тяхното сечение. Профилът с правоъгълно сечение е подходящ за полуизнесен монтаж и е с ширина от 35 мм.

Вторият вид профил се монтира директно по външния кант на обръщането и позволява прозорецът да бъде монтиран изцяло пред стената. Ширината на профила е 90 мм. Сечението е триъгълно и може да се допълни до квадрат с изолиращото ядро illbruck PR008, за да се улесни монтажът на топлоизолацията.

Третият тип е с ъглова форма и позволява изнасяне напред от предния ръб на фасадата до 200 мм. Този вариант е подходящ да се използва при топлоизолация с големи дебелини. Тук също може да се използва изолиращо ядро – illbruck PR012, така че да се получи правоъгълно сечение.

Защита от падане и противовзломна защита

Ако се изисква защита от падане, са необходими допълнителни метални части. Котвата illbruck FX760 за защита от падане изпълнява точно тази задача. При изискване за представяне на статически изчисления проектантите на illbruck  предоставят необходимите доказателства.

При монтаж на противовзломните елементи със системите за изнесен монтаж може да се достигне клас на противовзломна защита до RC3. Предстои провеждане на изпитвания съгласно DIN 1627 – 1630.

За балконски врати

Друг компонент е специалното хибридно лепило illbruck SP340 Tws Pro Adhesive (мигновено лепило), с което профилите се залепват директно върху строителната основа. Преди това се използва основата Primer AT140. Възможен е монтаж върху всички стандартни минерални основи, но също така и върху дърво и метал. Носещата способност на основата се взема предвид при статичното изчисление, което може лесно да се направи с инструмента за статика на уебсайта на illbruck. Необходимо е да се въведат и данни за положението на сградата (ветровата зона), видът на прозорците и тяхната големина. В случай на колебание проектантският екип на illbruck стои на разположение.

illbruck SY002.

Smart системата за изнесен монтаж SY002

Носещият елемент, в представената през последната година система SY002 Smart, се изработва от висококачествена полистиролна твърда пяна. Системата се отличава с лесно нанасяне. Предварително направени разпробивания и маркираните места за завинтване са практично допълнение. Направени са на разстояние 10 см, така че да осигурят ръбовото отстояние от предния кант на отвора. Така отпада постоянното мерене и отнемащото време предварително разпробиване. Правоъгълната форма на профила прави по-лесно полагането на топлоизолацията около прозореца.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори