Home  /  ОбектиПродукти   »   AGC продължава с изграждане на СО2 неутрално производство на флоатно стъкло

AGC продължава с изграждане на СО2 неутрално производство на флоатно стъкло

Преди половин година в завода си в Мустиер, Белгия, AGC Glass Europe започна производството на новото флоатно стъкло Low-Carbon Planibel Clearlite с почти 40% намален въглероден отпечатък. Новото стъкло създава по-малко от седем килограма въглероден диоксид на квадратен метър при дебелина на стъклото 4 мм. Сега и в Снабус, като следващо производствено място на групата, стартира производството на екологично щадящото стъкло. Това е поредно действие на AGC за дългосрочно внедряване на устойчивостта в рамките на цялата група.

С добавяне на тази мощност AGC намалява СО2 емисиите от производството на стъклата Stratobel, Stratophone, iplus, както и на слънцезащитните стъкла Stopray и Energy.  Това включва цялата палитра с дебелини от 4 до 8 мм.

По пътя на климатичната неутралност

С този акт AGC Glass Europe прави следващата стъпка по своя „Път към въглеродна неутралност“. Подходът на групата покрива цялата верига – декарбонизация  на производствените процеси, намаляване на емисиите на CO2 от доставките нагоре по веригата и упражнява контрол върху други непреки емисии. При снабдяването AGC се концентрира върху устойчиви суровини, използва високоефективни топилни пещи с технология за усилване на електрическо, увеличава използването на рециклиран материал чрез интелигентни потоци стъкло и оптимизиран транспорт между заводите на AGC и клиентите. Групата също така насърчава използването на възобновяема енергия не само чрез закупуване на зелена електроенергия, но и чрез генериране на собствена зелена слънчева и вятърна енергия.

Инвеститорите предпочитат проекти за устойчиво строителство

Инвеститорите и строителите все повече изискват използването на устойчиви строителни материали. Подходящо оборудваните сгради имат по-малък екологичен отпечатък, намаляват потреблението на невъзобновяемите ресурси и намаляват емисиите на парникови газове. За тази цел по време на строителната фаза трябва да се използват нисковъглеродни материали, които по-късно мога да бъдат рециклирани. По време на строителния процес и след приключване жизнения цикъл на сградата трябва да се избягват отпадъците, а компонентите да позволяват многократно използване.

Има и финансови аргументи за инвеститорите и собствениците – здравословните и екологични сгради водят до по-високи наеми и продажни цени, което от своя страна увеличава потенциала за дългосрочно поскъпване на инвестицията. Съответно инвеститорите и управителите на фондове могат чрез създаване на устойчиво портфолио да постигнат намаляване на индиректните емисии от дейностите нагоре и надолу по цялата верига, както и намаляване на емисиите, които се предизвикват от наемателите.

Свързаният въглероден диоксид (CO2, свързан в материали или продукти) също се намалява. В същото време те могат да го използват, за да подобрят своите „ESG индикатори“. Това означава „Околна среда, социална среда, управление“ – критерии, които се използват за оценка на устойчивостта и социалната отговорност на компаниите.

Първи проекти

Нарастващото търсене се отразява и в първите проекти на AGC Glass Europe, които се реализират с новото нисковъглеродно стъкло:

  • Nervesa 21 (Милано, Италия): тази сграда от клас А с площ от 10 000 кв. м е санирана с помощта на устойчив подход за постигане на най-високия ESG рейтинг. По смисъла на кръговата икономика повече от 90 % от съществуващите суровини и материали се рециклират, а иначе се използват само местни материали.
  • Телевизия NDR, Хамбург: около 2000 кв. м Low-Carbon Stratobel iplus 1.1 (безопасно стъкло) и Low-Carbon Energy 72/38 са използвани за фасадата на новата сграда на телевизия NDR в Хамбург.

Нисковъглеродните стъкла на AGC са висококачествени и естетически, а по отношение на техническите характеристики клиентите получават познатите параметри, произведени с 40% по-малко въглероден диоксид.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори