Home  /  СигурностТърговци   »   Противопожарни изпитвания на Schüco

Противопожарни изпитвания на Schüco

Пожарозащита на теория и практика

Противопожарни врати в коридори с успоредно разположени стени често се срещат в практиката. Тази монтажна ситуация обаче не е предвидена и урегулирана в противопожарните норми EN 1634-1 – „Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима за комплекти врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков“. Съвместно с акредитирана лаборатория Schüco изпита типичната противопожарна врата, разположена в коридор.

За пълна сигурност противопожарният елемент трябва ежедневно да е в състояние да предостави нужната пожарозащита. За да бъде гарантирана защитната функция, Schüco по собствена инициатива изпита вратите си в често срещаната на практика ситуация, която излиза извън нормите. Изпитани са 90-минутните врати Schüco FireStop ADS 90 FR 90 в коридор с паралелно разположени стени, за да се провери какво всъщност е поведението им в случаи на пожар. Всичко това се прави с ясната отговорност, че чрез изпитаните системни решения може по най-добър начин да се защитава човешкият живот. По същата причина производителят не се ограничава единствено в рамките на нормите, а продължава изпитванията извън задължителните граници.

Условия на теста

За изпитването на практическата ситуация е избрана комбинацията от противопожарна врата, разположен над нея изолиран щурц и паралелно разположени стени. Устойчивостта на отделните елементи е доказана поединично, съгласно съответните норми. В проведения опит е използвана двукрила врата със странични фиксирани елементи от серията Serie Schüco  FireStop ADS 90 FR 90 и метална конструкция F90 над вратата. През конструкцията над вратата преминават три групи пожарозащитени кабели. За да се допълни ситуацията, са изградени две преградни стени F90, с размер 1,10 м. При провеждане на изпитванията са следвани условията на EN 1634-1.

Резултатът

Независимо от непознатата ситуация на изпитване, пробната комбинация от описаните компоненти предостави 94-минутна защита. Стабилността на вратата се запази до изключване на пещта. Резултатът доказва, че противопожарните врати от серията Schüco FireStop ADS 90 FR 90 предлагат 90-минутна защита и в ненормативно описаната ситуация.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори