Home  /  Новини и тенденцииСъбития   »   Десет години приз “Мито Орозов” за новаторство, индустриален подем и социална отговорност от ТПП – Враца

Десет години приз “Мито Орозов” за новаторство, индустриален подем и социална отговорност от ТПП – Враца

Мито Орозов развива дейността си в края на 19. и началото на 20. век, когато след Втората световна война национализацията слага край на предприемаческия дух на следосвобожденска България. Носител на типичните черти на тогавашния българин, Мито вижда от какво има нужда в родината му и запретва ръкави да го направи. След освобождението националното стопанство се обслужва само от волски товарни коли и нуждата от бърз и удобен превоз е голяма. През 1883 г. самоукият и много амбициозен врачанин започва да произвежда товарни коли и конски каруци с железни оси и обков. Използват се единствено висококачествени продукти от надеждни и изпитани доставчици. Предприятието върви добре и в него са назначени школовани майстори от чужбина, които да приложат познанията си в произвежданите коли. Представените модели на първото българско промишлено изложение в Пловдив през 1892 г., чийто съорганизатор е и Мито Орозов, получават златен и сребърен медал и грамота. През 1894 г. следва строителството на собствена производствена сграда – фабрика, която работи успешно до 1923 г. В този период се произвеждат годишно до 100 различни коли. Продължават участията на международни панаири – като например в Лондон (1907 г.), и отново е получен златен медал. Характерни за врачанските коли са прецизната изработка, лекотата и здравината. Задоволявани са нуждите от превозни средства на стопанството, едрите селски стопанства, търговците и личните нужди.

През 1923 г. експлозии и пожари унищожават голяма част от Враца, разрушават и цялата фабрика на Орозов, като той самият загива под развалините на фабриката. Една година по-късно неговите синове Петър и Тодор възстановяват сградите на бившата фабрика, оборудват я с модерни машини и заедно с предишните работни кадри възстановят производството. През 1947 г. заводът е национализиран.

Мито Орозов е и социално ангажиран към служителите си. През 1907 г. пръв в страната въвежда 9-часов работен ден, вместо тогавашното работни време от 10 – 12 часа.

С вдъхновение от предприемчивия и амбициозен врачански първенец и за негово уважение, преди 10 години Търговско-промишлената палата – Враца, учредява приза  „Мито Орозов“ за новаторство, индустриален подем и социална отговорност.

Точно за кръглата годишнина Призът „Мито Орозов“ 2023 в категория „Иновации“ наградата е получена от добре познатата в бранша на прозорците, вратите и фасадите фирма „Чех пласт».

Накратко: „Чех пласт” е създадена през 2000 г., като производител на PVC дограма, алуминиева дограма, стъклопакети и метало-заваръчен цех.

Две от иновациите, които са повод за приза

Понастоящем административната сграда на фирма „Чех пласт” разполага с контролирана вентилация, разработена с цел непрекъснатата доставка на 100% пресен въздух в офисите на служителите. Засмукването става през сервизните помещения (тоалетни, кухня и коридори). Потоците от свеж и отработен въздух се срещат в рекуператора на вентилационната камера, без да се смесват, като по този начин се обменя енергия – топлият въздух от офисите загрява предварително постъпващия отвън пресен въздух, съответно хладният въздух от офисите през лятото охлажда пресния въздух. За да се постигне нужната температура на въздух, в камерата е вграден допълнителен топлообменник за топла вода за зимата и охладителен такъв за лятото. По този начин се постигат няколко ефекта и ползи:

  • Премахва се застоялият въздух в сградата и офисите, без проветряване през прозорците и се осигурява здравословна среда от 100% пресен въздух за служителите.
  • Подобряват се здравословните условия на труд – през зимата се избягва завишеният вирусен товар на вътрешния въздух. В целогодишен аспект не се допуска завишаване концентрацията на въглероден диоксид, за да не се стига до умора и „успиване“ на хората;
  • Пести се енергия за отопление и охлаждане понеже двата потока – пресен и обработен, обменят енергия, като по този начин не „пускат“ топлото/студа да излязат в околното пространство, а ги връщат обратно в сградата, осигурявайки споменатата здравословна среда от 100% пресен въздух.

Освен в офисите, такива системи са изградени за съблекалните, баните и стаите за почивка в производството.

Втората иновация е свързана с проект за изграждане на индустриален под, който стартира с построяването на новото хале през 2016 г., когато системата на отопление е коренно променена с цел постигане на равномерна температура във всяка точка на площта на халето, където се изработва дограма, при оптимално използване на наличните енергийни ресурси, в случая природен газ.

Предимствата на иновацията са няколко:

  • Постоянна и надеждна, предварително регламентирана циркулация през отоплителни кръгове;
  • Най-важното – винаги стоплена зона на пребиваване на хората и по-специално – краката им.

Призът в категория „Иновации“ е връчен на собственика на „Чех пласт” – инж. Димитър Иванов, а  правнукът на Мито – Петър Орозов поздрави всички призьори.


София 1618, България

ул. Любляна 46

+359 (0) 88 8598660