Home  /  Новини и тенденцииСъбития   »   „Утвърждаване ролята на БАФИ като обединяващ субект, отстояващ интересите на фирмите от бранша“

„Утвърждаване ролята на БАФИ като обединяващ субект, отстояващ интересите на фирмите от бранша“

Българската асоциация на фасадната индустрия продължава и през 2024 година да работи по основната цел, която сдружението преди време си постави: „Утвърждаване ролята на БАФИ като обединяващ субект, отстояващ интересите на фирмите от бранша“. 

На Общото събрание на асоциацията бяха гласувани две основни направления на дейностите през тази година – работа по развитието на БАФИ и засилване на диалога с държавните институции.

Като дейности, свързани с развитието на БАФИ, на общото събрание се записаха следните основни точки:

            – Популяризиране на дейността на асоциацията; привличане на нови членове.

– Проучване и информационен достъп на всички членове до предстоящите промени в законодателството, свързано с новите регулации и стандарти в бранша.

– Организиране на семинари и работни срещи по теми, актуални за бранша.

– Организиране на годишна конференция на БАФИ.

– Подпомагане на фирмите за покриване изискванията на хармонизираните продуктови стандарти.

През последните години БАФИ успя да навлезе в диалог с различни институции и да задвижи някои проекти. Сега асоциацията си е поставила за цел да разшири обхвата на комуникация с административните и законодателните органи и формулира следните задачи за изпълнение през настоящата година:

            – Участие на представители на БАФИ в работата на работни групи към Българския институт за стандартизация и използване на възможностите за работа по стандарти.

– Продължаване на активната работа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството по приемане на Наредбата за монтаж на прозорци, врати и фасади.

– Провеждане на обучения сред представители на производителите, контролните органи и надзора.

– Развитие на политиката за привличане на съмишленици от други сфери на неправителствения сектор по конкретни проекти от общ интерес.

– Търсене на варианти за сътрудничество с професионалните гимназии и университетите, обучаващи кадри за бранша.

Ежегодно провежданата от БАФИ конференция през тази година е насрочена за юни. Аналогично на миналата година и през тази Българската асоциация на фасадната индустрия обещава да организира 5 полудневни семинара в София, като темите ще бъдат обявени допълнително.

За амбицираните привърженици и играчи на футбол от бранша – третият футболен турнир ще бъде проведен в Плевен. Любопитство предизвиква и насочения за декември тим билдинг под надслов „Смяна на поколенията“.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори