Home  /  За инвеститориНовини и тенденцииСъбития   »   Годишна конференция на Българската асоциация на фасадната индустрия

Годишна конференция на Българската асоциация на фасадната индустрия

“Успешните общества са обединените”

С тези думи председателят на Българската асоциация на фасадната индустрия Веселин Йорданов откри ежегодната конференция на Българската асоциация на фасадната индустрия, провела се на 08.06.2024 г. в хотел Hyatt Regency, Правец съвместно с Асоциацията за фасаден инженеринг. В краткото си приветствено слово г-н Йорданов подчерта силата на обединението, която е довела до успех водещите нации по света и призова проектанти, търговци и изпълнители с обединени сили да се справят с проблемите на бранша. Тазгодишната конференция е поредното мероприятие, на което БАФИ и АФИ, като уважавани партньори заедно представиха професионалните си позиции пред специалистите от бранша. Мероприятието мина и под знака на 20-годишнината от основаването на Българската асоциация на фасадната индустрия.

Накъде върви пазара

В първия изнесен доклад на тема “Статистически данни и очаквания за развитие на строителния пазар” Петър Каменов от Националния регистър за ново строителство и реконструкции запозна присъстващите с движението на пазара през последните 20 години, т.е. периода на съществуване на БАФИ, като предостави данни за обем и процентни промени по групи сгради, в зависимост от предназначението.

Данните включваха и информация за ръстовете, съответно спадовете по региони за последната година.

Графиката на започналото строителство за периода 2004‒ 2023 г., която г-н Каменов представи, показва едни доста добри нива, с изключение естествено на 2020 г., която разбираемо показва по-лоши резултати заради Covid епидемията. По мнение на г-н Каменов би трябвало да се очаква “плато” при развитието на кривата, но на какви нива не рискува да прогнозира.

Устойчиво строителство

Председателят на Асоциацията за фасаден инженеринг инж. Венета Новакова представи основните аспекти и актуалните предизвикателства, пред които е поставено фасадното проектиране и фасадната индустрия.

В доклада си на тема “Сградни обвивки – устойчиво развитие и въглероден отпечатък” инж. Новакова напомни основните принципи на устойчивото развитие “което задоволява нуждите на настоящето, без да застраши бъдещите поколения при задоволяване на техните нужди” и какво отражение има в модерната сградна обвивка.

Един от новите лостове за управление на устойчивостта е изискването за издаване на екологична декларация за влаганите продукти – EPD, която междувременно вече е задължителна при сертифицирането на сгради по системи като BREЕAM или LEED. Разяснени бяха правилата за изчисляване и съставяне на екологичните декларации, какъв е обхватът им и какви цели се постигат чрез сертифицирането.

Един от основните показатели, който е в центъра на внимание на строителната индустрия в момента е въглеродният отпечатък на всяка суровина или продукт, влагани в строежите.

От показана графика на въглеродния отпечатък на различните материали нагледно се видя в кой диапазон се намират продуктите, използвани в съвременните фасади и защо е необходимо отрасли като изолациите или стъклото да положат още сериозни усилия, за да намалят СО2 емисии. С нагледни примери инж. Новакова посочи въглеродния еквивалент за избрана единица окачена фасада и как при изпълнение с различни материали може разумно да се подходи и да се коригира СО2 баланс на сградата.

Изкуственият интелект

Бъдещето за всички е в изкуствения интелект. Как това оказва въздействие и как може да се възползваме от новия инструмент обясни Доброслав Димитров, Председател на БАСКОМ –  Сдружение на фирми, регистрирани в България, чиято основна дейност е свързана с разработване, производство и разпространение на софтуерни продукти и услуги. Към момента в БАСКОМ членуват над 110 пълноправни и над 150 асоциирани членове, сред които висши училища, частни обучителни компании, фондации, фондове за рисков капитал, стартиращи иновативни компании и др.

Лекторът представи накратко големия капацитет на изкуствения интелект, неговата приложимост и значението му в бъдещото развитие на човечеството, за тези, които съумеят да го използват ефективно. В днешния динамичен свят по думите на г-н Димитров ще настъпи и разместване на търсените приоритетни качества в труда и „… не по-големият ще изяде по-малкия, а по-бързият – по-бавния“.

След кратко експозе на големите революционни открития в човешката история и какво са донесли със себе си – ползи и негативни ефекти, г-н Димитров посочи мястото на изкуствения интелект като следващото еволюционно стъпало в нашето развитие и подчерта колко важно е да се реагира навреме на новите предизвикателства. Защото ако при преди са минавали години и са били необходими няколко поколения докато се установят и стабилизират новите условия, днес навлизането на новостите става мигновено.

Различното този път, по думите на лектора, всички получават равен старт и това трябва да се използва от България, но няма време за изчакване или умуване, защото промяната става с огромна скорост и трябва да се реагира веднага. Приложението на изкуствения интелект няма ограничение и функционира във всички браншове. Дали и как ще се възползваме, зависи от нас.

Сравнение на материалите

Инж. Тодор Димитров от „Алукьонигщал” се спря на темата: „Сравнение на материалите за прозоречни конструкции по отношение на жизнения цикъл, рециклирането и екологичния отпечатък”.

Разгледани бяха материалите алуминий, PVC и дърво на базата на разходи за целия жизнен цикъл, като се започне от производство, експлоатацията, поддръжка, демонтаж и се стигне до рециклирането. Естествено, колкото е по-добро качеството на прозоречната конструкция, толкова по-дълъг е нейният експлоатационен период. В доклада си инж. Димитров използва като източници проучвания, правени от Техническия университет във Виена и професионални сдружения от Германия и Австрия. 

Сред основните фактори за продължителността на живот на прозорците е тяхната поддръжка. Съответно разходите за тази поддръжка също влизат в равносметката при сравнението на прозорци от различни материали. По-висококачествените системи решения са стигнали до там в развитието си, че не изискват поддръжка, с изключение естествено на миенето.  

Друг важен критерии за качество на прозорец е неговият обков. Оценка на обкова може да се направи по отношение например на циклите на отваряне и затваряне, на качеството на материалите, от които е изработен, повърхностната им обработка и тяхната корозионната устойчивост, както и правилното и пълноценно функциониране за продължителен период от време.

За да се оцени даден обков, се проверяват неговите качества след определяния брой цикли на отваряне и затваряне. За да се постави оценка за качество, се сравняват параметри, като усилия за употреба, т.е. каква сила се прилага, за да се завърти дръжката, клас на въздухоплътност, водоплътност и устойчивост на ветрови натоварване.

Друг основен елемент от оценка на качеството на прозорците е екологичният отпечатък на материалите. Сравнението между различните материали за прозорци и тяхното въздействие върху околната среда става по озоново раздуващ потенциал, потенциал за окисляване на почвата, предизвикан парников ефект, разходи на първична енергия. Сравнявайки показателите от представените диаграми може да се стигне до заключението, че прозорците от дърво с алуминий и само алуминий показват най-ниско въздействие върху околната среда.

По отношение на експлоатационния живот на прозорци от различните материали инж. Димитров представи проучвания, които показват, че икономически изгодният срок на експлоатация често е по-къс от техническия срок на годност. Като материали тук отново алуминият води с най-продължителна експлоатация.

За увеличаване значимостта на алуминия като материал при прозорците може да се види от развитието на пазарните дялове като за 2021 г. дървото е с 25,5%, PVC 32,9%, алуминий 32,2%.

В обобщение може да се каже, че ако се търси кратковременно решение PVC прозорците са по-добрият избор, защото при тях първоначалната инвестиция е по-малка, а при дълговременни решения препоръчително е да се избере алуминия, който е с дълъг експлоатационен живот.

Вентилируеми фасади

Презентаторът Пламен Тодоров от Вента Груп разпалено представи лошите практики в бранша и по-специално се спря върху неправилното изпълнение на вентилируемите фасади, дължащо се основно на лошата инвестиционна политика на възложителите.

Г-н Тодоров премина последователно през всички етапи от изпълнението на вентилируема фасада –  от възлагането, закупуването на материала, съхранението му, проектирането и изпълнението. За съжаление във всеки един от посочените етапи търсенето на ниска цена оказва негативно влияние преди всичко върху качеството на крайния продукт – готовата оказана фасада. Последствията – след време тя трябва да се смени.

Снимки от практиката онагледиха как спестяването на пари от проекти и липса на статическа проверка на конструкциите водят дори до опасно откъсване на части от фасадите. В сериозен ущърб на сигурността е своеволното използване на материали за подконструкцията, без доказана носимоспособност, по-тънки профили, несистемни конзоли, неподходящи и несертифицирани крепежни елементи, несистемни нитове  всичко само и само да се постигне по-ниска цена. Всичко това с последствието – след време нова фасада.

Ето някои от примерите, показани от г-н Тодоров:

Друг съществен проблем произтича от неспазването на техническите изисквания за монтаж. Показаните примери красноречиво доказват, че използването на неквалифициран изпълнител, който няма никаква представа от принципите и конструкцията на вентилируемите фасади, но който взема евтино, ще изработи нещо, което поради пълното погазване на елементарни правила на физиката и статиката започва само да се разрушава. Последствието – необходимост от нова фасада.

Светлина в тунела се вижда от скорошното въвеждане на указания за проектиране и изпълнение на вентилируеми фасади, с което трябва да се сложи точка на подобни своеволия и опасно непрофесионални действия.

Съобщението за очакваните указания направи арх. К.Чернев, от Алукьонигщал (дясно на снимката). Добрата новина е, че процесът е почти финализиран, очакват се само някои формалности, за да влезнат в сила.

Иновации в праховите покрития

С различните иновативни продукти в областта на праховите покрития за архитектурно приложение запознаха Ганчо Загорски и Константин Симеонов.

Нуждата от повърхности, които не задържат микроби като например дръжки на врати в болници, особено в периода на пандемията, доведе до разработване на антимикробна прахова боя с добавени сребърни йони, осигуряващи защита от предаване на бактерии през целия период на използване. Активната съставка действа на клетъчно ниво и унищожава бактериите. Покритието запазва свойствата си дори при постоянно почистване, има отлична устойчивост на цвета, безвредно е за околната среда и лесно се нанася.

На присъстващите бяха показани мостри с нанесен дигитален печат. С технологията може да се имитира всяка желана дървесина със съответната повърхност, по която се усещат жилките точно като при естествения материал.

Много важна крачка е направена с разработването на Декларация за съответствие на праховото перките. Декларацията се издава за прахово боядисване на архитектурни профили и се предоставя на производителите на дограма или фасади, които да допълнят с нея документацията си за конкретния обект. В декларацията се описват: дебелината на покритието, блясъка, устойчивостта на удар, устойчивост на механична обработка, издръжливост на огъване и други показатели, както и нормите, по които са определени или класифицирани.

Технически изисквания за физическа сигурност

Последната лекция от конференцията бе изнесена от Бакой Бакоев от Технотест – направление “Оценяване”.

В изложението си той премина през нормите БДС EN 1627 до 1630 и коментира основните моменти от проектирането и изпитването на остъкления, врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци и класифицирането им за тяхната устойчивост на взлом. Лекторът се спря на отделните класове и основните изисквания за  устояване срещу опитите за разбиване –  продължителността за противопоставяне на елемента срещу насилствените действия, инструментите с които се въздейства, различните точки от дограмата или вратите, на които трябва да се обърне внимание и да бъдат подсигурени срещу манипулации, изискванията към стъклопакетите и тяхната противовзломна устойчивост за всеки клас. Коментираха се и сертификатите и декларациите, които трябва да се издават от изпитващите институти и от производителите на противовзломна дограма, врати или фасади.

Лекциите предизвикаха оживени дебати сред гостите и участниците в конференцията, които след вечеря се пренесоха на брега на езерото. В неделното утро се проведоха открити срещи на професионалните секции на БАФИ.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори