Home  /  Продукти   »   С мисъл за успеха на партньори и клиенти

С мисъл за успеха на партньори и клиенти

Rehau Window Solutions заема позиция на комплексен партньор

Строителният бранш и прозорците, фасадите и вратите като част от него, се намират както в геополитическа, така и в икономически сложна ситуация. Точно в този момент Rehau Window Solutions се фокусира изцяло върху това да подобри позициите на своите партньори и клиенти в дългосрочен план. Освен като системен доставчик на PVC профилни системи предприятието се позиционира като All in One партньор и предоставя всестранен, модерен пакет от предложения, който съдържа иновативни профилни системи, интелигентни продукти и дигитални инструменти, при което винаги и на всяко място в системата са приложени принципите на устойчивостта и дълготрайността. Чрез тази стратегия, по мнение на предприятието, Rehau Window Solutions се позиционира като доставчик на индивидуални модели за успех на партньорите си точно по кредото Create Difference, Grow Business.

През 75-годишната си история днешната група Rehau показа пионерския дух и визионерската сила на основателя Гюнтер Хелмут Вагнер постоянно да намира най-добрите решения за клиентите си. Систематично поддържане на високо качество и свързаните с това постоянни инвестиции, между които и в проучвания и разработки, посочват съвсем ясните принципи на предприятието. Днес Rehau Window Solutions, съвсем в духа на съвременните изисквания на политика, общество и екология, предлага иновативни решения, чиято концепция е съставена за затворен цикъл на икономиката. Това се пренася по международните пазари и различните целеви групи като специализираните търговци, производството, архитектурата и проектирането. Така клиентите са подготвени да посрещнат предизвикателствата на бъдещето.

За клиента и пазара

Интелигентните си решения Rehau Window Solutions разработва по цялата верига услуги, като се започне от инвеститорите и проектантите, както и генералните изпълнители и всички онези, за които темите като BIM, устойчивост и нови аспекти са от значение и се стигне до производители и монтажници или специализирани търговци, за които са важни други критерии, като например диференцирано позициониране на пазара и ефективност. Отговори за тези целеви групи са например специалните материали Rau-Fipro X с над 50% съдържание на стъклени фибри с HDF повърхност, които могат да се комбинират с интелигентни решения като превключващо се стъкло, както и с използването на дигитални инструменти като Window.ID или Rehau Connect. За клиентите на края на потребителската верига поддръжката играе важна роля, при което BIM или Window.ID влизат в действие.

Нови системи за прозорци

Всички горещи теми са вляти в новата профилна система Artevo, която в рамките на Welcome Artevo Week беше представена официално на 01 юли 2023 г. на пазара. Наред с модерната технология Artevo притежава уникални нови характеристики и нова по рода си концепция за устойчивост. В основата на решението са обещанията за 360-градусов перформънс. Според експертите от Rehau Window Solutions системата е предоставена в ръцете на партньорите точно навреме, тъй като предлага конкретни решения за актуалните предизвикателства на съответния пазар. В диалог с бранша се предлагат атрактивни нови опции, типични за различните пазари, както и намален въглероден отпечатък и енергийна ефективност.

Artevo е последовател на Geneo Rau-Fipro-X. Висококачественият материал Rau-Fipro X открива широки възможности за изработване на крила и прозорци без стоманена армировка. Ясни контури и елегантна линия придават модерна визия на профилите, с което системата е интересна за архитекти и инвеститори. На тази основа и в комбинация със системните аксесоари се създават интелигентни продукти, дигитални инструменти за подкрепа на процесите и устойчиви индивидуални решения.

Вариант Artevo Max за пасивната къща

Устойчивото приложение на новата система води до висока степен на сигурност. Благодарение на заводски интегрираната в профилите LowE технология може да се постигне енергийна ефективност за пасивните къщи. Вариантът се нарича Artevo Max. В хода на разработката отпада запълването с пяна за подобряване на топлоизолацията. Използването на все по-добри технологии за рециклиране позволяват интегриране на комплексно затворена икономика.

Профилите съдържат дял от 80% рециклиране. В новата система за първи път се използва рециклат и в стъклодържателите. Както профилът, така и LowE фолиото напълно се рециклират. Чрез Window.ID се създава пълна прозрачност на целия продуктов цикъл и се осигурява връщането на материалите обратно към началото на цикъла. Artevo получи вече познатия EcoPlus-Label.

С Artevo могат да се изработват крила с максимални размери до 2,40 м с LowE фолио, без стоманена армировка и до 2,80 м със стоманена армировка и лепене на стъклото при бели и цветни профили. Универсалната армировка за крила, делители, каса и уширители намалява разходите и оптимизира производството.

Особено тесните челни ширини отварят нови възможности за архитектурата и създават дограма с по-голям дял на остъклената част. Конструкцията позволява използване на стъклопакети с дебелина до 56 мм при равнинно изместеното крило и 73 мм при равнинно лежащия вариант.

Интегрирането на Rau-Fipro X в цялото сечение на профила гарантира равномерното и надеждно предаване на натоварванията. Допълнителните усилени зони на външните стени на профилите отговарят за доброто статическо представяне и климатичната устойчивост на системата. Чрез използването на LowE фолиото се намалява конвекцията в камерите. Постигат се коефициенти на топлопреминаване Uf до 0,81 W/(m2K) и звукоизолация до 48 dB.

Програмата от цветове Kaleidoskop Color предоставя избор от 2000 дизайнерски варианта за вън и вътре. Допълнително многобройните декоративни фолиа и алуминиеви капачки предоставят почти неограничени възможности за оформянето на дограмата.

Стратегическа платформа

Artevo е с дълбочина от 80 мм и се предлага във вариант с две или три уплътнения. Използват се и еднакви стъклодържатели както за касата, така и за крилото. Възможните допълнителни профили и прагове са идентични за всички системи.

Безкраен профил с технологията Rau-Infinio

На Fensterbau Frontale 2024 Rehau Window Solutions за първи път представи технологията за термопластичен профил с безкрайна подсилена нишка. Голямата якост на профила постига нивата на алуминиевите. На щанда на предприятието се видя впечатляващият еднокрил прозорец с размери 1,5 м х 3,0 м. Особеността на материала се състои в термопластичната пластмаса, която може да се рециклира напълно и да бъде използвана повторно. Материалът доказва значително по-малки линейни разширения в сравнение с алуминия, което я прави подходяща за големи формати с тесни профили, за големи тегла и тъмни цветове.

Споменатият прозорец с името Future Window Vision бе комбиниран с превключващо се стъкло  Smart Privacy Glas от Rehau, което онагледи ползата от светлината в архитектурата.

Технологията Rau-Infinio е допълнение на платформите Geneo и Artevo с успешно внедрената технология Rau-Fipro X.

Комплексен пакет

Като допълнение на продуктовата листа на Rehau Window Solutions са системните аксесоари. Те обхващат целия асортимент продукти, свързани с прозорците. Целта е производителите на прозорци, специализираните търговци или архитектите да получат всичко необходимо за производството на прозорци. Тук могат да се изберат например монтажни комплекти, алуминиеви капачки, допълнения за френски прозорци, дръжки и подкасови профили.

Друга насока са Smart продуктите, които са допълнение на асортимента, като например превключващото се стъкло Smart Privacy за закриване на видимостта или дори за намаляване на отблясъци. Функционалното стъкло предлага същевременно звукоизолация до 42 dB. Управлението се извършва от бутон или през приложение за мобилен телефон.

Дигитални решения за различни целеви групи

Като системен доставчик Rehau Window Solutions предлага различни дигитални решения за съответните целеви групи. Дигитален мост между инвеститор и изпълнител е платформата Rehau Connect, която анализира запитвания за прозорци и прехвърля директно към партньорите на Rehau Window Solutions. Производителите могат така да се свържат с нови клиенти. Освен това чрез дигиталния инструмент могат да се управляват контактите с клиентите. Rehau Connect позволява на дограмаджиите да навлязат в дигитализацията на търговските процеси. Приложението е съставено, така че да бъде лесно използвано, и функционира като елементарна система за управление на поръчките. Освен това крайните клиенти с помощта на специализираните търговци могат през смартфона си сами да съставят индивидуалните си дограми.

С инструмента за проектиране на монтажа Rehau Window Solutions предоставя на клиентите си друго дигитално решение, което е в подкрепа на монтажните работи. Професионалната комуникация  оптимизира процесите и ги онагледява.

С Rehau Window.ID системният доставчик предоставя на разположение решение, с което се подпомага ефективността на процесите, сервизното обслужване и възможността за повишаване на поръчките в бъдеще. Rehau Window.ID е дигиталният паспорт на прозореца, който се залепва върху вътрешната страна на касата и разполага с интегриран QR код. През него може да се извика информация за компоненти и изпълнение на монтажа. Всеки може да проследи историята на прозореца, както и да се види какъв е делът на рециклирания материал. Така според системния доставчик се създава прозрачност и достоверност за продукта.

Индивидуален маркетингов сервиз

Включени са и B2C и B2B маркетингови услуги като брошури, банери, видеоклипове,  материали за социалните медии, експертни лекции и много други. “Резултатът е винаги индивидуализирано и насърчаващо продажбите клиентско изживяване с различни опции за прости и ефективни решения. Artevo създава доверие и е добро решение за бизнеса. Това важи и за другите решения от Rehau Window Solutions“, казва Питър Коцур, директор маркетинг в Rehau Window Solutions.

Гамата от маркетингови услуги, разбира се, не се ограничава до платформата Artevo. „В нашата обща маркетингова стратегия обмислихме какви конкретни решения можем да предложим на нашите клиенти и партньори, така че да могат да отговорят на настоящата трудна политическа ситуация“, отбелязва Карстен Хойер, главен изпълнителен директор на Rehau Window Solutions.

„Rehau Window Solutions активно формира успеха на своите партньори и клиенти. С нашите дигитални услуги например, един от нашите клиенти спечели голям строителен проект, защото имаше Window.ID в портфолиото си. Имаме опит в нашата компания и се опитваме да идентифицираме предварително какво изисква пазарът. Също така успяхме да предоставим добри отговори чрез Artevo“, допълва Хойер.

Собствено студио за излъчване

Глобалната тенденция на дигитализацията прави движещите се изображения като носител на информация все по-актуални. Ето защо Rehau създаде студио за излъчване в своята  централа в Ерланген, Германия. От една страна, цялата компания печели от това, а от друга – това е от полза за клиентите и партньорите, които също могат да използват формата изгодно. Студиото, наред с други лотове, е важен допълнителен маркетингов инструмент и за други иновативни формати, например в областта на обучението или допълнителното образование.

Rehau Window Solutions непрекъснато разширява своите предложения за услуги и обучение. Програмата на Rehau Academy винаги е насочена към предизвикателствата на пазара. Това на практика е близост до клиента и атрактивен фактор за успех за производителите на прозорци. „През годината ще интегрираме допълнителни иновации в предложението на Rehau Academy“, казва Коцур.

Кръговата икономика на практика от десетилетия

В допълнение към многогодишните дейности по рециклиране, Rehau Window Solutions регистрира специално своите CO2 емисии от 2020 г. насам и работи последователно и систематично върху мерки за тяхното намаляване. Идеята за устойчивост е здраво залегнала във фирмената политика на Rehau и може да бъде открита във всяка област. Предприятието е приело правните и регулаторни изисквания на ЕС, които възникнаха през последните години във връзка със Зелената сделка (Green Deal) на ЕС, например по отношение на климатичната неутралност и по собствена алтернатива работи върху новосъздадена проектна инициатива Net Zero. В тези рамки са поставени амбициозните климатични цели до 2040 г. – да постигне нулеви емисии. С това позициониране се дават на клиентите предпоставките за оптимално посрещане на бъдещите предизвикателства и заемане на стабилни конкурентоспособни позиции. В хода на действията Rehau Window Solutions държи особено на прозрачността и още от 2013 г. публикува годишни отчети.

Рециклиране – разширена събирателна мрежа

Наред с другите действия, стратегията за устойчивост на Rehau Window Solutions включва, целенасоченото използване на рециклирани PVC материали за профилите за прозорците. С помощта на три компании за рециклиране Rehau събира профили и стари прозорци и ги преработва във висококачествен PVC рециклиран гранулат, който се преработва в новопроизведените профили. Две от тези компании за рециклиране са дъщерните дружества на Rehau Dekura GmbH, базирани в Хьокстер, Германия и PVCR Ltd. в Рънкорн, Англия, друга е Rehau Spółka z o.o. в Срем, Полша. Освен това Rehau Window Solutions има мрежа в цяла Европа с почти 2000 партньори за събиране на материали.

За да покаже колко важна е темата за устойчивостта в Rehau Window Solutions, бе въведен етикетът EcoPuls. Общо компанията събира около 70 000 тона годишно, които съответно се подготвят за нов материал във фабриките.

„Вече 60 процента от целия тонаж, който произвеждаме, съдържа рециклиран материал. В зависимост от модела се достигат дори 80%“, обяснява д-р. Михаел Щьогер, изпълнителен директор Операции и SCM в Rehau Window Solutions. „Ние покриваме 100 процента от нашите нужди от материали за рециклиране и сами ги обработваме, като по този начин гарантираме висок дял материали от кръговата икономика (използвани прозорци). Това означава, че винаги гарантираме перфектно качество и спестяваме 88% от емисиите CO2 при производството на рециклиран материал в сравнение с новия PVC“, добавя Щьорег.

За тази цел се работи заедно с добре познати партньори, като Европейската търговска асоциация на доставчиците на PVC системи за прозорци (EPPA), инициативата за рециклиране Rewindo или Vinyl-Plus Германия, PVC индустриалната мрежа – Industry. И четирите европейски фабрики за прозорци на Rehau Window Soutions също са сертифицирани от независимия продуктов етикет VinylPlus.

Собствен символ на устойчивост

За да се покаже ясно какво централно място заема устойчивостта, системният доставчик въведе символа за устойчивост EcoPuls, с която клиенти и партньори веднага да разпознават системите, които с използването на рециклат са произведени особено екологично. В този символ са обхванати всички активни действия на предприятието по отношение на устойчивостта, като например дела на рециклирания материал и използването на ресурсите. Така се показва на крайните клиенти, че пластмасата и устойчивостта могат добре да вървят ръка за ръка.

Вследствие на предпретите досега мерки за намаляване на въглеродните емисии, Rehau Window Solutions спестява годишно около 100 000 тона СО2, което преизчислено по данните на предприятието отговаря на осем милиона дървета.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори