Home  /  Новини и тенденцииСигурност   »   СЕ маркировка за стъклопакети с вентил за изравняване на налягането

СЕ маркировка за стъклопакети с вентил за изравняване на налягането

Swisspacer Air за стъклопакети в Европейския съюз

Swisspacer Аir е продукт, който Swisspacer създаде специално за контролирано изравняване на налягането в стъклопакети и намаляване въздействията при аклиматизирането. Още през 2019 г. продуктът получи разрешително за влагане на някои европейски пазари, като например DIBt за Германия, сега в сътрудничество между swisspacer и saint- gobain glassolutions се създадоха предпоставките за през ЕТА да се съставя СЕ маркировка, така че Swisspacer Air да може да се влага неограничено на пазарите на Европейския съюз.

Независимо че Swisspacer Air е малка част, тя обаче има сериозно въздействие върху работата на стъклопакетите, като намалява риска от щети чрез понижаване на налягането в пространството между стъклата и изравняване на външното с вътрешното налягане. До критични разлики в налягането се стига особено при транспортиране на стъклопакети от едно място до друго с голяма разлика в надморската височина или вследствие на голяма амплитуда на климатични натоварвания. Чрез постоянното намаляване на налягането в пространството между стъкла, стъклопакетът запазва дълготрайно функционалността и качеството си. Отрицателни ефекти вследствие на тези деформации, като например издуване или хлътване на стъклата, бързо достигане на границата за чупене и ускорена амортизация на периферията се намаляват значително благодарение на Swisspacer Air.

С ЕТА към СЕ маркировката

За влагането на стъклопакети на международния пазар се изисква практическа възможност за издаване на СЕ маркировка. С нея производителите декларират, че техният продукт отговаря на изискванията на регламента за строителни продукти. От стъклата в строителството това се регулира от нормите EN 1279, които обаче се отнасят до затворените стъклопакети.

Друг път за издаване на СЕ маркировка е на базата на ЕТА – Европейската техническа оценка. С нея производителите могат да съставят СЕ маркировката за продуктите си. ЕТА може да се съставя за строителни продукти, които не са или не са изцяло обхванати от хармонизираните норми, какъвто е случаят със Swisspacer Air.

Базата за изработването на оценката ЕТА е техническа спецификация, която се съставя по действащи технологии за оценка, така наречените European Assessment Document, EAD.

EAD важи, аналогично на хармонизираните норми, за хармонизирана техническа спецификация. Досега за стъклопакети, чието пространство между стъклата не е затворено херметически, липсваше тази основа.

Ето защо Saint-Gobain Isolierglas-Center и Swisspacer разработиха съвместно базата за EAD за стъклопакети с регулиране на налягането и на тази база съставиха първата оценка ЕТА. Двата документа са валидни само за Европейския съюз. Целият процес е наблюдаван от института по прозоречна техника ift Розенхайм, където са проведени и изпитванията на  Swisspacer Air в рамките на издаването на DIBt.

По-добри позиции за търговия

Многото производителите на стъклопакети и прозорци търгуват със своите продукти в рамките на целия Европейски съюз. В този процес СЕ маркировката е предпоставката за неограниченото прилагане на продуктите в рамките на Европа. За инвеститорите това е гаранция, че строителният продукт работи правилно и има нужното одобрение за влагане в строителството.

“За нас, разбира се, е важно да подкрепим клиентите си да използват оптимално потенциала на вентила за изравняване на налягането в стъклопакети Swisspacer Air”, коментира Сара Затлер, ръководител търговия и маркетинг в Swisspacer. “По тази причина с колегите от Saint-Gobain Glassolutions форсирахме процеса и се радваме, че вече разполагаме с първия проверен и одобрен ЕТА за стъклопакети с изравняване на налягането.”

ЕТА за стъклопакети със Swisspacer Air

ЕТА дефинира работата на Swisspacer Air и по-точно колко бързо се постига изравняването на налагането в пространството между стъклата. Базата е времева константа, която се променя в зависимост от състава на стъклопакета.

С EAD е създадена предпоставката, всички производители на стъклопакети да могат да стартират процеса да съставят ЕТА и съответно СЕ маркировката за техните продукти със Swisspacer Air.

“В този процес искаме да предоставим на нашите клиенти възможно най-добрата подкрепа и да споделим нашия опит”, коментира Затлер. “Заинтересовани могат да се обърнат директно към нас.” През имейл адреса  marketing@swisspacer.com предприятията могат да получат интересуващата ги информация.

През онлайн софтуера Caluwin производителите на стъклопакети и прозорци още от самото начало могат да проверят дали при използването на  Swisspacer Air може да се получи желаното изравняване на налягането, така че да се предотвратят щети от климатични въздействия. Проверката се извършва индивидуално за специфични стъклопакети и при дадените рамкови условия като климатични зони и денивелация при транспорт.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори