Home  /  Обекти   »   Lidl с рециклирано стъкло от Saint-Gobain

Lidl с рециклирано стъкло от Saint-Gobain

Висок дял на рециклиран материал

Затворен икономически цикъл и контролиран СО2 баланс – двата критерия, които заемат все по-важна роля при проектирането на сгради. Водещите търговци на хранителни стоки показват добър пример като избират устойчив начин на строителство за търговските си помещения. Сред тях е и веригата Lidl в Германия. При проектирането на новия филиал във Ванген, Германия, е използвано новото рециклирано стъкло Orae на Saint-Gobain с редуциран въглероден отпечатък.

С едва 6,64 кг СО2 екв./кв.м при дебелина 4 мм, новото базисно стъкло е с около 40% по-малък  въглероден отпечатък, отколкото средния за производството на стъкло в Европа. Ключов е високият дял на трошки от рециклиран материал, който Saint-Gobain успя да увеличи до 64%. Благодарение на постигнатото, Cool-Lite Extreme Orae допринася за намаляване на въглеродния отпечатък на цялата сграда.

За витрините на филиала на търговската верига е използвано слънцезащитното стъкло Cool-Lite Extreme 50/22 II на база на Orae, монтирани в дървена фасада.

Целта е сертификация степен платина

Успоредно с екологичния начин на строителство новият филиал се отличава с екологична техника и висока степен на енергийна ефективност.  Избягва се използването на изкопаеми горива, а топлината от хладилниците? се използва за отопление на сградата.

Lidl има амбицията за специалната концепция на сградата да постигне сертифициране по DGNB степен платина. Предварителните работи показват изпълнение от 83,1% от критериите.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори